Udalgintza

Amasa Villabonako EH Bilduko udal taldeak mozio bat osatu eta ofizialki erregistratu du udalean, testua datorren martxoaren 21eko osoko bilkuran aurkeztu, eztabaidatu eta bozkatuko da. Mozio honen bidez, Donostialdea, Buruntzaldea eta Bidasoa eskualdeetan eraikitzekoak diren merkatal-gune handi berriei, merkataritza eta lurralde plan sektoriala onartu bitartean, baimenik ez ematea eskatzen da. EH Bilduren ustez, merkataritza sektoreak bizi duen egoera delikatua kontuan izanda, Amasa Villabonako udalak ezin du afera honetan geldirik eta beste alde batera begira geratu. Ondorioz, martxan dauden plan horiek aztertzeko eskatzen dio EH Bilduk udal gobernuari, beti ere gure herriko merkataritza sektorea babesteko helburuarekin.

Hau da Amasa Villabonako EH Bilduk mahai gainean jarri duen mozioa:

MERKATARITZA-GUNE HANDIAK ETA LURRALDE-PLAN SEKTORIALA

Gure lurraldearen antolamenduan berebiziko garrantzia dute merkataritza-ekipamenduek. Sektore estrategikoa da, ekonomiari bete-betean eragiten diona, eta gure kontsumo eta bizi ohiturak errotik baldintzatzen dituena.

Azken aldian maiz iristen zaizkigu merkataritza-gune handiei buruzko albisteak. Gune berrien proiektuak nonahi sortu dira. Donostia inguruan, ekialdetik mendebaldera, ez dira gutxi proposatu diren egitasmoak: Zaldunborda, Illunbe, Garbera, Belartza, eta beste hainbat. Gutxi gorabeherako estimazioa eginda, esan daiteke horiek gauzatuz gero beste 210.000m² gehiago okupatuko liratekeela merkataritza-gune handietarako. Donostialdea, de facto, korridore komertzial handi bat bihurtuko litzateke.

Paradoxikoki, handitzeko joera hori ez dator bat mundu zabalean, eta guregandik gertu ere, nabarmentzen den ereduaren krisiarekin. Gaur egun, merkataritza-guneak ixten ari dira. Joera orokorra da, bestelako eredu batzuek (bereziki online merkataritzak) hartu duten indarrarengatik.

Honetaz gain, herrietako merkataritza txikiaren egoera gero eta zailagoa da eta milaka lanpostu galdu dira azkeneko hamarkadetan Gipuzkoa osoan. Gainbehera honek, eragin ekonomikoa izateaz gain, gure hiri zein herri ereduan izugarrizko eragina du ikuspegi sozial, energetikoa, edo eta mugikortasunari dagokienez.

Egoera honetan, proiektu berri ugarien presakako tramitazioek desestabilizazioa ekarri dute. Inoiz baino beharrezkoagoa da sektorea erregulatzea, udalez gaindiko planifikazioa, eta neurriz kanpoko handitze-eskaera horiei muga jartzea. Inoiz baino beharrezkoagoa da merkataritza, kontsumo eta bizi-ohiturak zaintzea, eta gure herrietako izaera eta bizitza babestea.

Hain zuzen ere, Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak aurkeztua du “Euskal Autonomia Erkidegoko Ekonomia Jardueretarako Lurzoru Publikoa Eta Merkataritza Ekipamenduak Sortzeko Lurralde Plan Sektorialaren Berrikuspen Partzialaren Aurrerakina, Merkataritza-Gune Handien Antolamenduari Dagokionez” izeneko dokumentua. Dokumentu horrek aukera eman behar luke merkataritza-guneen ugaritzea eta handitzea arautzeko edota mugatzeko, udalerriz gaindiko ikuspegi batetik.

Horrenbestez, honako puntu hauek onartzea eskatzen diogu Udalbatzari:

1- Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak aurkeztu duen merkataritza-gune handien antolamenduari buruzko aurrerakinaren azterketa eta berrikuspena egingo du Amasa Villabonako Udalak, eta dokumentu horri ekarpenak aurkeztuko dizkio, sektorearen gaindimentsionatzea geldiarazteko eta merkataritza-eskaintza ez desorekatzeko.

2- Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailari eskatzen diogu merkataritza-gune handien antolamenduari buruzko lurralde plan sektoriala behin-betiko onartu arte ez ditzala baimendu tramitazio-bidean dauden eskaerak eta Gipuzkoa ekialdeko udalei eskatzen diegu ez aldatzea egungo planeamendua horrelakoei bide emateko. Izan ere, sektorea erregulatzeko prozedura martxan dagoen bitartean, guztiz kaltegarria da ekimen berriei bide ematea.

3- Erabaki honen berri helaraziko zaio Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailari.

 

Amasa Villabonan, 2018ko martxoaren 16an
EH Bildu udal-taldea

Pasa den irailaren 25ean izandako udaletxeko plenoan berriro ere alkatearen soldataren inguruko tira-birak izan ziren eta beste behin EH Bildutik soldata kopuru normalagoetara itzultzeko egindako proposamenari ezezko argia erantzun zion alkate andreak. Hori gutxi balitz, pleno hartan bertan, alkateak bere soldata beste %1ean igotzea erabaki zuen.

Bestalde, plenoan liberazio politikoen kostu ekonomikoaz ere hitz egin zen. PNVk Diario Vascon salatu zuen EH Bilduk aurreko legealdian 4 liberatu izatea, hori bai, inolako zifrarik aipatu gabe. Horri erantzuteko, EH Bilduk zenbaki zehatzak ekarri zituen gogora:
- Aurreko legealdian 4 liberazio izan ziren urtea kontutan hartuta ere, 2014a, soldaten kostua 97.031 eurokoa izan zen.
- PNVren gobernuarekin, 2 liberazio politikorekin (alkatea eta bere konfiantzazko postua): 107.380 euro.

Egun hartan gai honekin zuzenean lotutako kontu bat ezkutatzen zuen PNVk:

Irailaren 25eko goizean, aipatutako plenoaren egun berean, Maite Izagirrek sinatutako dekretu baten bidez, udalean bere konfiantzazko 2. lanpostua sortu eta kontratatzea erabaki zuen.

Urte beteko kontratua, urtean ia 20.000 euroko soldatarekin

PNVko udal gobernuak urte beteko kontratua egin dio beren konfiantzazko lagun bati, kasu honetan 2015eko hauteskundeetan Ordiziako PNVko zerrendan aurkeztu zen (eta zinegotzia izatea lortu ez zuen) Arantzazu Garin jeltzale goierritarrari. Guztira 19.624 euro ordainduko dizkio udalak, komunikazio politika egiteagatik. Izagirre alkateak sinatutako dekretuan jasotzen denez, udaleko Amavi aldizkaria, webgunea eta sare sozialetako kontuak kudeatuko ditu langile berri honek. 
Beraz, PNVren liberazioek (alkateak eta konfiantzazko 2 postuek) udalean sortuko duten gastua gutxienez urtean 127.000 eurokoa izango da aurrerantzean, Villabonako udaleko gobernu batek inoiz izan duen kopururik handiena.

 

Sararar Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) sortu zenetik 42 urte bete direnean, astelehen honetan izandako Amasa Villabonako udalbatzak, PNV eta EH Bilduk aurkeztutako mozioa onartu du. Bi alderdiek Saharar Errepublika aitortu eta Frente Polisarioari soilik onartzen diogu herri honen ordezkaritza zilegi bakarra, era berean Autodeterminazio eskubidea eta erreferenduma babestu ditugu. PSEko ordezkariak abstentziora jo zuen, udalbatzan inolako azalpenik eman gabe. 

Hau da Amasa Villabonako PNV eta EH Bilduk modu bateratuan aurkeztu eta onartutako mozioaren edukia:

SEADen 42. URTEURRENARI BURUZKO ERAKUNDE-ADIERAZPENA

Egun gutxi barru, Saharar Herriak Saharar Estatuaren (SEAD) urteurrena ospatuko du. Hain zuzen ere, 42 urte beteko dira estatua eratzeko eta eraikitzeko faseak arrakastaz gainditu eta herriak askatasuna eta erabateko subiranotasuna lortu zuenetik.

Berrogeita bi urte hauetan, Saharar Herriak bere identitate nazionala finkatzea lortu du, ahaleginari eta batasun nazionalari esker. Saharar guztiak harro egoteko moduan daude, euren erakundeek egoki funtzionatzen baitute erbestearen baldintza gogorrak eta baliabide-falta gorabehera.
Saharar Herria inoiz baino lotuago dago autodeterminaziorako eta independentziarako eskubide legitimoei, eta Marokoren aurka borrokan jarraituko du, potentzia okupatzaile hori baita Mendebaldeko Saharako errepresioaren eta baliabide naturalen espoliazioaren erantzule. 

Hori horrela, Europako Auzitegiak aurki epai bat emango du eta ziur asko legez kanpokotzat joko du EBk Marokorekin indarrean duen arrantza-akordioa, zeinaren bidez onura jasotzen baitu Europako arrantza-sektoreak eta, batik bat, Espainiakoak. Erabaki horrek ondorioak izango ditu: alde batetik, justiziak baliorik gabe utzi ahal izango du sinatutako eta berretsitako tratatu bat, Nazio Batuen dotrinan oinarritutako irizpideak alegatuz; eta, bestetik, Fronte Polisarioarentzat izugarrizko garaipen politikoa izango da.

Horregatik guztiagatik,

ESKATZEN DUGU Nazio Batuek gehiago luzatu gabe eman diezaiotela behin betiko eta bidezko irtenbidea gatazka honi. Horretarako, Saharar Herriak autodeterminaziorako eskubidea baliatu beharko du erreferendum libre eta gardena eginez, amaitzeko dagoen deskolonizazio-prozesuari buru emateko.

BERRESTEN DUGU Fronte Polisarioa dela Saharar Herriaren ordezkari bakar eta legitimoa.

EXIJITZEN DUGU Marokok berehala aska ditzala preso politiko eta kontzientzia-preso saharar guztiak, eta geldiaraz ditzala espetxeetan eta Mendebaldeko Saharako lurralde okupatuetan gertatzen diren giza eskubideen urraketak.

ESKATZEN DUGU Mendebaldeko Saharan Erreferenduma Antolatzeko Nazio Batuen Misioak (MINURSO) lan handiagoa egin dezala giza eskubideak kontrolatzen eta zaintzen Mendebaldeko Saharako lurralde okupatuetan.

ESKATZEN DUGU Espainiako Gobernuak estatus diplomatikoa eman diezaiola Fronte Polisarioak Espainian duen ordezkariari, Saharar Herriaren ordezkari bakar eta legitimo gisa; aitor dezala Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa; eta beharrezko egitasmo politikoak abiaraz ditzala, Mendebaldeko Sahararako Nazio Batuen Bake Planean oinarrituta behin betiko eta bidezko irtenbidea lortzeko.

SALATZEN DUGU Marokoko Gobernuak Mendebaldeko Saharako baliabide naturalak espoliatzen dituela.

ESKATZEN DUGU Mendebaldeko Saharan diharduten enpresek errespeta ditzatela, alde batetik, baliabide naturalen gaineko etengabeko subiranotasuna eta, bestetik, lurralde okupatu bateko baliabide naturalen esplotazioari aplikatu behar zaizkion nazioarteko zuzenbide humanitarioaren arauak.

GOGORARAZTEN DUGU Marokok ez duela inolako subiranotasunik Mendebaldeko Sahararen gainean eta EBk ezin duela Marokorekin akordiorik sinatu Fronte POLISARIOAren baimenik gabe. Gainera, EB behartuta dago printzipio horren eta arau horien urraketak sortzen duen legez kontrako egoera oro salatzera.

IRAGARTZEN DUGU SEAD aldarrikatu zeneko 42. urteurrenaren harira euskal erakunde eta elkarteetako ordezkariak Tindufeko errefuxiatuen kanpalekuetara joango direla Saharar Herriaren borroka justuaren aldeko konpromisoari eusteko.


Mocion prentada por los grupos políticos EH Bildu y EAJ-PNV de Amasa-Villabona

DECLARACION INSTITUCIONAL 42 ANIVERSARIO DE LA RASD

Dentro de pocos días el Pueblo Saharaui conmemorará el Cuadragésimo Segundo Aniversario de la creación del Estado Saharaui (RASD), después de haber logrado superar con éxito las fases de su fundación y edificación hacia la liberación y la plena soberanía.
En estos cuarenta y dos años el Pueblo Saharaui ha logrado consolidar una identidad nacional propia gracias a los sacrificios y a la unidad nacional; cada saharaui debe sentirse orgulloso del funcionamiento de sus instituciones nacionales a pesar de las duras condiciones del exilo yde la falta de recursos.
El Pueblo Saharaui está más que nunca apegado a sus legítimos derechos a la autodeterminación y a la independencia y continuará la lucha contra Marruecos, potencia ocupante, responsable de la represión y el expolio de los recursos naturales del Sahara Occidental.
En este contexto, el Tribunal Europeo de Justicia está próximo a emitir una sentencia en la que probablemente declarará ilegal el acuerdo de pesca que la UE mantiene vigente con Marruecos y del que se beneficia el sector pesquero europeo pero, sobre todo,el español.
Las consecuencias que se derivan de esa decisión suponen: por un lado, que la justicia pueda anular un tratado firmado y ratificado alegando criterios basados en la doctrina de Naciones Unidas; y, por otro, una gran victoria política del Frente Polisario.

Por todo ello,

INSTAMOS a Naciones Unidas a que promueva sin más dilación la solución justa y definitivade este conflicto, que pasa por elejercicio del derecho de autodeterminación del Pueblo Saharauimediante la celebración de un referéndum libre y transparente como culminación del proceso de descolonización inacabado.

REAFIRMAMOS que el Frente Polisario es el único y legítimo representante del Pueblo Saharaui,

EXIGIMOSa Marruecos que lleve a cabo la inmediata liberación de todos los presos políticos y de conciencia saharauis, y cese las violaciones de los derechos humanos en sus prisiones y en los territorios ocupados del Sahara Occidental,

SOLICITAMOS que la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental (MINURSO) amplíe sus funciones y cometidos en elcontrol y seguimiento de losDerechos Humanos en los territorios ocupados del Sahara Occidental,

SOLICITAMOS al Gobierno Español que otorgue un estatus diplomático a la representación del Frente Polisario en España, como único y legítimo representante del Pueblo Saharaui;que reconozca la República Árabe Saharaui Democráticay que promueva las iniciativas políticas necesarias para lograr una solución justa y definitiva sobre la base del cumplimiento del Plan de Paz de las Naciones Unidas para el Sahara Occidental.

DENUNCIAMOS el expolio de los recursos naturales del Sahara Occidental por parte del Gobierno de Marruecos.

SOLICITAMOS a las empresas que operan en el Sahara Occidentalque respetenel derecho de soberanía permanente sobre los recursos naturales y las reglas del derecho internacional humanitario aplicables a la explotación de recursos naturales de un territorio ocupado.

RECORDAMOSque Marruecos no ostenta en ningún caso la soberanía sobre el Sahara Occidental y la UE no puede firmar ningún acuerdo con Marruecos sin el consentimiento del Frente POLISARIO. Además, la UE está obligada a denunciar toda situación ilícita que se desprenda de la violación de este principio y estas reglas.

ANUNCIAMOS que con motivo del 42 aniversario de la proclamación de la RASD representantes de las distintas instituciones y entidades vascas viajarán a los campamentos de población refugiada en Tinduf para renovar su compromiso con la justa lucha del Pueblo Saharaui.

Esta declaración se enviará a las siguientes direcciones:

a) CASA REAL ESPAÑOLA
Palacio de la Zarzuela. Carretera del Pardo s/n. 28071 Madrid
b) PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ESPAÑA
La Moncloa. Avda. Puerta de Hierro, s/n. 28071 Madrid
c) MINISTERIO ESPAÑOL DE ASUNTOS EXTERIORES
Plaza de la Provincia, 1. 28012 Madrid
d) COMISIÓN EUROPEA
Federica Mogherini
Alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad
Rue de la Loi.Wetstraat 170. B-1049 Bruxelles/Brussel. Belgique/België
e) DELEGACIÓN FRENTE POLISARIO EN EUSKADI
Pintor Jesús Apellániz, 9 - 01008 Vitoria-Gasteiz

 

Asteleheneko udaleko osoko bilkuran PNV eta EH Bilduren arteko mozio bateratua onartu zen aho batez (PSEko ordezkaria ez zen bertan izan osasun arazoak direla eta). Hau da Mozioaren testua:

"Espainiako Guardia Zibilak Katalunian egin duen operazioen larritasuna ikusirik, eta urriaren 1eko erreferenduma Kataluniako instituzio nagusiek herritarren nahiei bide emateko hartutako erabakia galarazteko Espainiako Gobernua bultzatzen ari den neurri antidemokratikoei erantzunez, Amasa Villabonako Udalbatzak ondorengo Mozioa onartzen du:

1. Oso kezkatuta gaude Espainiako Estatua Katalunian izaten ari den esku-hartzearekin eta irmoki salatzen ditugu azken gertakariak/erasoak: Generalitateko hamalau kargudunen atxiloketak, miaketak eta etengabeko jazarpen polizial eta judizialak. Atxiloketa politikoak dira eta beraien delitua politika egitea soilik da. Salbuespen egoera ezartzen ari da Katalunian, eskubide zibil eta politikoak masiboki urratuz. Gertatzen ari dena asaldagarria eta onartezina dela uste dugu. Nahikoa dela esateko ordua da.

2. Gure elkartasun osoa helarazi nahi diegu atxilotuen eta jazartuen lagun eta senide, Kataluniako erakunde guztiei eta orokorrean Kataluniako herri osoari. Gure babesa eta laguntza izango dute, orain artean bezala, urriaren 1a bitartean, eta baita urriaren 1etik aurrera ere.

3. Urriaren 1eko erreferenduma Kataluniako herritarren gehiengoaren nahiari erantzuteko tresna demokratikoa dela eta, beraz, guztiz zilegia. Herritarrok gure etorkizuna erabakitzeko eskubidea edo herri honek autodeterminazio eskubidea du. Euskal Herriak eta Kataluniak libreki adierazitako herritarren borondatearen bidez bere etorkizuna eraikitzeko eskubidea dute.

4. Kataluniako alkateak deklaratzera deitzea irmoki salatzen dugu eta ez dugu onartuko politika egitea delitu bilakatzea, demokrazia ezin baita Konstituziora mugatu. Elkartasuna adierazi nahi diogu espresuki alkateei.

5. Udal honek kataluniarrek Urriaren 1ean hartutako erabakia errespetatu eta aitortuko du eta beste erakundeei ere errespetatzeko deia egiten die. Horretarako erabaki honen berri, Kataluniako Parlament-eko lehendakariari, Madrilgo Gobernuko presidenteari eta Auzitegi Konstituzionaleko presidenteari ematea erabakitzen du. Gure udalerriko herritarrei ere jakinaraziko zaie erabaki honen berri."


Amasa Villabonako EH Bildutik pozez hartu dugu PNVrekin mozio bateratu bat onartzeko, Villabonako udalbatzan lortu ahal izan dugun akordioa. Benetan pozten gaitu Villabonako PNVk mozio honetan jasotako edukiekin bat egiteak, izan ere zoritxarrez beste hainbat instituziotan (Gasteizko legebiltzarrean edo hiru herrialdeetako Foru Aldundietan kasu) ez dugu jeltzaleen ahotik horrelako mezurik entzun, eta Iñigo Urkullu lehendakariaren hitzek lotsaarazi ere egin gaituzte zenbaitetan. Espero dugu hau "postureo" hutsa ez izatea eta aurrerantzean ere Kataluniaren defentsan eta batez ere Euskal Herriaren erabakitzeko eskubidearen defentsan urrats bateratuak ematen jarraitu ahal izatea. Bada garaia espainiar estatuari bigarren fronte bat zabaltzeko hemen, Euskal Herrian. Nazio bat garela aitortzen dugunok eta ondorioz erabakitzeko eskubidea dugula defendatzen dugunok, bat egin, eta Madrilen aurrean gure eskubideak modu bateratu eta indartsu batean defendatzeko gai izan behar genuke. Hori da guk aldarrikatzen dugun bidea, prest gaude Madrilera edo joan behar den tokira joateko eta herri honen aitortza eta erabakitzeko eskubidea defendatzeko, baina estatuak eskubide horiei ateak isten badizkio eta hitz egin edo negoziatzeari uko egiten badio, guk gure aldetik ekin beharko diogu bideari, euskal bideari.   

 

EH Bilduko udal-taldeak 2016ko ekainean, bai, 2016ko ekainean! ofizialki eskatu zuen grabazio sistema bat ezartzea, udaleko batzarretan esandakoak ez zirelako aktan behar bezala jasotzen.

Urte terdi beranduago, azkenik ezarri da grabazio sistema berria eta udaletxeko areto nagusiko mahaian mikroak jarri dira. EH Bilduren eskaerak 2016ko azaroan jaso zuen erantzuna, eta 2017ko aurrekontuetan 20.000 euro ezarri ziren grabazio sistema hau martxan jartzeko.

2017. urtean zehar egindako ia bilkura guztietan, aurreko bilkurako akta onartzeko puntuan, EH Bildutik grabazio sistema ezartzeko eskaera gogorarazten zitzaien PNVko udal gobernuko kideei, hilabetero hilabetero. Kasu batzuetan akta onartzeko puntuan abstentzioa bozkatzea erabaki zuen EH Bilduk, aurkeztutako aktak ez baitzituen aurreko bilkuran esandako hainbat adierazpen, benetan esan ziren moduan jasotzen.

Azkenik, 2018ko urtarrilean ezarri zen grabazio sistema eta bilkura hori izan zen grabatu zen lehena. EH Bildutik harriduraz ikusi dugu aste honetan udal gobernuaren komunikaziotik (gogoratu komunikazioa edo propaganda lana egiteko Ordiziako PNVko kide bat kontratatu zuela alkateak dekretu bidez) komunikabideetara ohar bat bidali dela grabazio sistema berri eta "berritzaile" edo "pionero" bat jartzea erabaki duela adieraziz. Noski, ohar horretan ez da hau EH Bilduren eskaera baten ondorioz egin dela aipatu ere egiten eta PNVren gobernuaren iniziatiba edo erabaki bat balitz bezala saldu nahi izan dute. Beste behin, kosta hala kosta udal gobernuaren propaganda egiteko, ez dute arazorik izan egia edo errealitatea ezkutatzeko.

EH Bildutik gai honetan ere, gauzak nola izan diren argitzeko beharra ikusi dugu, herritarrek egia osoa jakin dezaten eta udaletik egiten den komunikazio praktika manipulatzaileak agerian geratu daitezen.

 

Hau da Amasa Villabonako EH Bildu-ren oharra:

Pasa den ostiralean Diario Vasco-n argitaratutako ohar baten bidez, Xabat Laborde EH Bilduko zinegotziaren soldataren inguruan jendeari gezurrak sinestarazten saiatu zen Villabonako PNV. Besteak beste, hau zioen jeltzaleen oharrak: "Xabat Laborde cobrará 46.800 euros anuales de salario base" eta "liberar a un concejal suyo por el montante de 7.800.000 de las antiguas pesetas al año".

EH Bilduko kideoi, faltsukeriaz jositako PNVren ohar hori erabat onartezina dela iruditzen zaigu. PNVk manipulazioa eta joko zikina lotsagabe erabiliz, gure ordezkariaren kontrako kanpaina bat abiatu du, bere izena zikindu eta bere oposizioko jardun politikoa baldintzatu edo desegiteko asmoz.

HAU DA ERREALITATEA: Xabat Labordek 23.400 euro gordin kobratzen ditu urtean. Hilabete amaieran 1.212 euro jasotzen ditu udaletik eta EH Bilduren soldata politika jarraituz, horietatik 337 euro alderdiari ematen dizkio. Beraz, errealitatean hilean 875 euro kobratzen ditu.

Nomina

Estracto Bancario Xabat Laborde

Guk ez dugu ezkutatzeko ezer, hemen dituzue Xabat Laborde zinegotziaren nominaren eta bankuko ziurtagiriaren argazkiak 

Gogorarazi nahi dugu, Euskadiko Toki Erakundeen Legea betez, Villabonako udalak oposizioko zinegotzi batek lanaldi partzialean lan egitea bermatu behar duela, eta EH Bilduk batzar ireki batean bozketa bidez erabaki zuela Xabat Laborde aukeratzea postu horretarako.

Eta nondik ateratzen da soldata hori? EUDEL (Euskadiko Udalen Elkartea) erakundean alderdi guztien adostasunarekin zehaztu da soldata kalkulatzeko formula: 

Udal Gobernuan lanaldi osoan dagoen eta gutxien kobratzen duen pertsonaren soldata da kontuan hartzen dena. Soldata horri %10a kentzen zaio, eta ateratzen den zifratik %50 eta %75 arteko portzentaje bat ezartzea erabakitzen da.
Gure kasuan, Alkatearen soldata hartu behar izan da kontutan eta 52.000 euroko soldatatzarra du. Beraz, formula minimoarekin aplikatuta ere (52.000-%10 eta emaitzaren %50a) aipatutako urtean 23.400 euro gordineko soldata ateratzen da.

EH Bilduk auzi honetan koherentzia osoa mantendu du beti, hasieratik esan genuen soldata handiegia iruditzen zitzaigula, baina tamalez alkateak duen neurriz kanpoko soldata kontuan hartu behar izan dugu derrigor. Gogoan dugu, inolako arrazoirik eman gabe, Maite Izagirrek alkate gisa hartutako lehen erabakia bere soldata %35ean igotzea izan zela. Pasa den uztaileko plenoan bere soldata kopuru normalagoetara jaistea proposatu genion, (horrela automatikoki Xabat Laborderena ere jaitsiko litzateke) baina alkateak ez zuen erantzun nahi izan. Ez hori bakarrik, alkateak hilabete honetan bertan bere soldata beste %1ean igotzea erabaki du.

Bestalde, PNVk pasa den legealdian 4 liberatu izatea leporatzen dio EH Bilduri. Kontatzen ez dutena da, PNVk gaur egun dituen 2 liberatuak garestiago ateratzen zaizkiola udalari, EH Bilduren 4ak baino. Izagirre alkatea eta bere konfiantzazko postua: 107.380 euro urtean. EH Bilduko alkatea, 2 zinegotzi lanaldi erdiz eta konfiantzazko postua: 97.031 euro (2014ko datuak).

Azkenik, PNVren udal gobernua erakusten ari den jarrera eta funtzionamendu penagarria aipatu behar ditugu. Udala paralisi egoera batetara eraman dute, jardun politikoa minimora murriztuz. PNVk hartzen dituen erabakiak ia beti alkate-dekretuz eta batzorde informatiboetan inolako azalpenik eman gabe hartzen dira. EH Bilduren udal taldea sistematikoki baztertua izaten ari da eta gure zinegotziei oposizio lana egiteko zailtasun handiak jartzen zaizkie. Badirudi jeltzaleek beldurra diotela eztabaida politikoari eta oso urduri eta ezeroso jartzen dira EH Bildutik galderak egin edo azalpenak eskatzen zaizkienean. Ez zaie batere gustatzen oposizioak bere lana egitea eta horregatik oposizio lan serioa egiten ari den gure ordezkariaren izena zikindu nahi izan dute.

Hau al da PNVk behin eta berriz aldarrikatzen duen "elkarrizketan eta akordioan oinarritutako gobernu estiloa"?

 

 

AMASA VILLABONAKO EH BILDU
2017ko irailaren20an

PNVren udal gobernuak, EH Bilduk aurkeztutako 16 zuzenketeta proposamenetatik 8 onartu zituen eta horregatik abstentziora jotzea erabaki zuen EH Bilduk. Azkenean onartu diren aurrekontuak, hasiera batean PNVk aurkeztutakoak baina dezente hobeak direla baloratu du EH Bilduk, eta hori EH Bilduko udal taldeak oposizio lan arduratsua eta eraikitzailea egiteari esker izan dela ondorioztatu du. Udaletxeko osoko bilkuran aurrekontuei egindako zuzenketa bakoitza banan banan eztabaidatu eta bozkatu zen eta denetarik egon zen, akordio zabaletatik, desadostasun eta eztabaida luzeetara.

Lortutako akordioak, aurrekontuetan jasoko diren EH Bilduren proposamenak

- Euskara ikasteko laguntzak handitzea:

EH Bilduk proposatu zuen bezala, aurrekontuetan 3.000 euro gehiago ezarriko dira euskara ikasten ari diren pertsonei laguntzeko. Aldaketa honekin, Amasa Villabonan euskara ikastea doakoa izango da aurrerantzean.

- Desfibriladoreak erostea:

EH Bilduren proposamenari erantzunez, udal gobernuak aurrekontuan aldaketa egitea erabaki zuen eta guztira lau desfibriladore erostea adostu zen guztien artean. Modu horretan, desfibriladore bana izango da Arratzaingo eskoletan, futbol zelaian, Olaederra kiroldegian eta Udaltzaingoan eta eskoletako irakasleei eta futbol monitoreei erabilera kurtsoak emango zaizkie aurten.  

- Udal etxebizitzak berritzeko azterketa:

Udalak Oriamendin eta Kale Nagusian dituen bi etxebizitzak oso egoera kaskarrean aurkitzen dira eta hauek berritu ahal izateko azterketa bat egitea adostu zuten alderdi guztiek. EH Bilduk eta PSEk helburu horretarako zuzenketa bana aurkeztu zuten eta azkenik denen arteko adostasuna lortu zen.

- Aniztasunaren aldeko ekintzak:

EH Bilduren proposamena onartua izan zen eta Amasa Villabonan dugun aniztasun kultural, linguistiko eta erlijiosoa ezagutu, errespetatu eta balorean jartzeko ekimenak antolatuko dira 2018an. Horretarako 3.000 euro bideratuko ditu udalak.

- "Aljibe gauak" emanaldiak:

Hau ere EH Bilduren proposamena izan zen eta PNVko udal gobernuak onartu egin zuen. Beraz, aurten ostiral gauetako lau emanaldi antolatuko ditu udalak, horretarako prest agertzen diren herriko eragileekin elkarlanean. 

- Euskararen aldeko herri dinamikak laguntzea:

Honakoa ere EH Bilduk egindako zuzenketa proposamena izan zen eta udal gobernuak ontzat eman eta aurrekontuetan txertatu zuen, Amasa Villabonan euskararen erabilera sustatzeko sortu daitezkeen dinamikei diruz lagundu ahal izateko.  

- Prebentzio programak indartzea:

Gizarte zerbitzuetako prebentzio programak indartzeko diru gehiketa bat egiteko zuzenketa aurkeztu zuen EH Bilduk, eta udal gobernuak eta PSEk proposamena onartu zuten.

- Harituz bertso elkarteari diru laguntza osoa ematea:

Elkarte honek bertsolaritza eta bertsozaletasuna jorratzen ditu Tolosaldean eta aurten Amasa Villabonan lau bertso eskola talde sortu ditu. PNVk osatutako aurrekontuetan, elkarte honek proiektu baten bidez eskatutakoa baina 1.000 euro gutxiagoko laguntza zegoen eta hau zuzentzea eskatu zuen EH Bilduk. Azkenean, EH Bilduren eskaera onartua izan zen eta guztira 4.000 euroko diru laguntza izango du Harituz-ek.

 

Desadostasunak: Baztertuak izan ziren EH Bilduren zuzenketak

- Larreako parkea estaltzeko proiektua:

EH Bilduk proiektu honen aukeraketa nola egin zen azaldu zuen, 2014an egindako lehiaketa publikoa eta parte hartze eta erabakitze prozesua goraipatuz eta bestalde herriarentzat proiektu honek duen garrantzia azpimarratu zuen. Aurkeztutako zuzenketaren bidez, proiektu hau 2018an egin daitekeela frogatu du EH Bilduk, inbertsio honetarako beharrezkoa izango den ia diru guztia, hirigintza saileko inbertsio txikietatik irtengo litzatekeelarik. PNVk ordea, ez zuen proposamena babestu, eta "proiketu honi dagokionez, zalantzak" dituztela adierazi zuten. EH Bildutik, aitzakiak jartzea leporatu zitzaien eta galdera argia bota zioten udal gobernuari: "Zergatik ez duzue argi esan nahi, ez duzuela proiektu hau egiteko inolako asmorik?" PNVtik ez zitzaion galderari erantzun.

- Etxebizitza hutsen azterketa eta diagnostikoa:

EH Bilduk Amasa Villabonan hutsik dauden etxebizitzen azterketa bat egitea proposatu zuen baina honakoak ez zuen PNVren babesik izan. Beraz, aurten ez da etxebizitza hutsen inguruko ezertxo ere egingo.

- Merkataritza mahaiari lotutako diru-partida ezartzea:

Honako proposamena ere ez zuen onartu nahi izan PNVko udal gobernuak, eta Oria elkarteari diru laguntza ematen zaiola eta alkatea beraiekin behin baino gehiagotan bildu dela esatera mugatu ziren. EH Bilduk, merkataritza sektoreak Amasa Villabonan duen garrantziagatik, udalean merkataritza mahaia sortzea defendatu zuen, merkataritzari eragiten dioten gaiak jorratu eta erabakiak hartzeko gune aproposa izango litzatekeela argudiatuz. Mahai horretatik irten daitezkeen ekimenek finantziazioa izan behar luketela ere defendatu zuten EH Bilduko zinegotziek, baina PNV eta PSEk kontrako bozka eman zuten.

- Hezkuntza mahaiarentzako finantziazioa:

Fleming herri eskolako ordezkariek hala eskatuta, udalean "hezkuntza mahaia" sortzeko konpromisoa hartu zuen PNVk. Baina ez du euro bakar bat ere jarri nahi izan mahai horretatik irten daitezkeen ekimen edo iniziatibak finantzatzeko. Oraingoan ere EH Bilduren proposamenaren aurka bozkatu zuten jeltzaleek eta PSEk. 

- Seaska haur eskolan matrikulatzeko diru laguntzak:

EH Bilduk Seaska haur eskola publikoa bultzatzeko eta matrikulazio kopuruan jasan dezakeen beherakada saihesteko asmoz, diru laguntza sistema bat ezartzea proposatu zuen. Diru laguntza hauek dagoeneko martxan daude Zizurkil eta Adunan. Proposamen honi ere ezeko botoa eman zion PNVk, nahiz eta PNVk alde bozkatu zuen Zizurkilgo udalean. Ez da erraz ulertzekoa proposamen honen kontrako jarrera, eta jeltzaleek ez zuten azalpen zehatzik eman nahi izan, "gurasoek seme-alaben eskola aukeratzeko askatasuna izan behar dute" esatera mugatuz.

- Diru laguntzak Euskal Herriko eragileei:

EH Bilduk hiru zuzenketen bidez, Udalbiltza erakundeari, Gaindegia Euskal Herriko ekonomika eta gizarte garapenerako behategiari eta Euskal Memoria fundazioari, 1.500 euroko diru laguntza bana ematea proposatu zuen. Erakunde hauek egiten duten lana azaldu eta gure herriarentzat estrategikoak diren eragileak direla baloratu zuen EH Bilduk. Hala ere, oraingo honetan ere kontra bozkatu zuten PNV eta PSEk.  

 

Pasa den abuztuaren 8an komunikabideetan argitaratu zen albiste baten bidez jakin dugu orain arte Foru Alduandiaren jabegoa zuten errepide batzuk udalaren eskuetara pasatzeko asmoa duela Izagirre alkateak. Hemen duzue albistea: https://ataria.eus/amasa-villabona/1502196978690-foru-aldundiaren-hainbat-errepide-udalaren-esku-geratuko-dira 

Honen aurrean, EH Bildutik gure harridura adierazi nahi dugu. Beste behin, PNVren udal gobernuak udaleko organoetan aipatu ere egin ez diren kontuak prentsari jakinarazten dizkio, herritarren ordezkariak diren oposizioko taldeei ezertxo ere jakinarazi gabe. Ez da normala EH Bilduko zinegotziek komunikabideen bidez jasotzea horrelako "erabaki" baten berri. Udal gobernu honen portaera alderdikoi eta axolakabearen beste adibide bat.

Bestalde, Maite Izagirrek zuzentzen duen PNVren gobernuak komunikabideak erabiliz marketina edo propaganda merkea egiteko duen joera salatu nahi dugu. Foru Aldundiko arduradun batekin biltzea ez litzateke albiste bat izan behar, udal gobernuaren jarduna "normala" balitz, askotan bildu behar lukete Aldundiko arduradun ezberdinekin (gainera alderdi berekoak izanik errazagoa egingo zaie) baina hori ere egiten ez dutenez, behin bilera bat egin, argazkia atera, eta zerbait egiten ari direnaren itxura egiten dute. Oraingo honetan PNV-PSEko Aldundiko Aintzane Oiarbide diputatuak laguntzatxo bat eman nahi izan die Villabonako udaleko jeltzaleei, normala da, egoera gero eta ahulagoan baitaude eta herritarren aurrean zilegitasun arazo nabarmenak dituzte eta.

Albisteraren mamira sartzen bagara, EH Bilduko udal taldeko kideoi zalantza eta galdera ugari sortzen zaizkigu:

- Zergatik bereganatu nahi ditu udalak errepide horiek? Kontuan izan behar dugu errepide bat udalaren esku izateak, errepidea txukun mantentzeko gastuak udalaren bizkar egotea dakarrela, eta hori Villabonako udalak dituen muga ekonomiko handiekin, arazo bat izan daiteke. Errepide bat beti izaten da gastu iturri.

- Zertarako? udal gobernuak ba al du proiekturik errepide hauetarako? Ez dakigu zein asmo ote duen udal gobernuak. SACEM-go zubia zabaltzeaz hitz egiten da, baina etorkizunean SACEM inguruan industria berria ezartzea lortzen bada, ez al litzateke askoz ere hobea kamioiak herriaren erditik ez pasatzea eta industria gune horretarako sarrera berri bat egitea? Zubiaren zabaltzea ondo ikusten dugu, baina ez kamioiak hortik pasatzeko, gehienbat oinezkoek zubia segurtasunez igaro ahal izateko baizik. 

Azkenik, Izagirre alkateak Foru Aldundiari eskerrak emateko egindako adierazpenak ekarri nahi ditugu gogora: "Herriak segurtasunean asko irabazi du; aurrez zegoen oinezkoentzako pasabide goratua kendu zenean, bertan utzi zituzten hormigoizko euskarriak. Arrisku hori kentzeak onura ekarri dio herritarren segurtasunari". Agaraitz auzoan zeuden zementuzko piloteak kendu izanaz ari da alkatea.

20170821 133438

Agaraitz auzoan zeuden zementuzko piloteak.

Adierazpen hauek alkate honek duen maila agerian uzten dute, barregarria ere izango litzateke adierazpen hauek egin dituena gure herriko arduradun politiko nagusia ez balitz. Zementuzko pilote horiek kentzeagatik "herriak segurtasunean asko irabazi" eta "onura ekarri dio herritarren segurtasunari" esatea, ia inolako garrantzirik ez duen obratxo bat puztu edo harrotzea da dudarik gabe, berriro ere propaganda egiteko intentzio garbiarekin. Baina PNVko lagunei gauzatxo bat ahazten zaie: herritarrak ez dira inozoak eta funtsik gabeko propaganda merkeak ez ditu udal gobernu honen lotsak estaliko.

 

2018rako Udal-Aurrekontuen proiektua sakon aztertu ondoren, Amasa Villabonako EH Bilduko udal taldeak hainbat zuzenketa edo hobekuntza aurkeztea erabaki du. Zuzenketa proposamen hauek udaleko Ogasun Batzordean azaldu zitzaizkien udaleko beste alderdi politikoei eta zuzenketen azalpen zehatzak biltzen dituen dokumentua asteazkenean aurkeztu zuen ofizialki EH Bilduko udal-taldeak. 2018ko udal aurrekontuak, datorren urtarrilaren 29an, astelehena, 19:00etan izango den Udaleko osoko bilkuran jorratuko dira eta EH Bilduk egindako zuzenketa proposamenak ere bilkura horretan eztabaidatu eta bozkatuko lirateke.

Zehazki 16 zuzenketa aurkeztu ditu EH Bilduk eta jarraian hauen azalpen orokor bat egingo dugu:

Larreako parke estaliaren proiektua 2018an gauzatzea

Ikuspuntu ekonomikotik hau da egindako proposamenik garrantzitsuena, izan ere, proiektu hau behingoz egikaritzeko 201.000 euroko aurrekontua jarri du mahai gainean EH Bilduk. Zuzenketa honekin, borondatea izanez gero, parte hartze prozesu baten ondoren herritarrek zuzenean aukeratu zuten eta herriko espazio bat estaltzeko eskaera historikoari erantzuten dion proiektu hau, aurten egin daitekeela frogatzen da. Orain arte PNVk diru falta jarri du proiektu hau ez gauzatzeko aitzakia gisa, baina EH Bilduk erakutsi du hirigintza saileko beste hainbat inbertsio txiki murriztearekin nahikoa litzatekeela, zalantzarik gabe herritarrentzat lehentasunezkoa den obra hau egin ahal izateko. PSEko ordezkariak duela gutxi Larreako parkea estaltzea defendatu zuen publikoki eta orain aukera paregabea du proiektu hau errealitate bilakatu dadin, horregatik EH Bilduk zuzenketa hau aurrera ateratzeko interpelazio zuzena egiten dio PSEko zinegotziari.   

Etxebizitza hutsen diagnostikoa eta beharren azterketa

Amasa Villabonako EH Bilduko udal taldearen iritziz, funtsezkoa da udalak Amasa Villabonako etxebizitzen egoera ondo ezagutzea. Ondorioz, etxebizitza hutsak identifikatu eta gaur egun duten egoera ezagutzeko azterketa bat gauzatzea da zuzenketa honen bidez proposatzen dena. Honen helburua gaur egun hutsik dauden etxebizitza ahalik eta gehien merkatura ateratzea (bai salmenta eta baita alokairuen merkatura) bultzatzea da.
Honekin batera gaur egun Amasa Villabonan zein etxebizitza behar objektibo dagoen jakiteko azterketa bat egitea planteatzen du EH Bilduk. Etorkizun hurbilean etxebizitzak eraiki behar badira, funtsezkoa izango baita amasa billabonatarren artean zein etxebizitza behar erreal dagoen jakitea.
Udalak diagnostiko eta azterketa hauek egin ahal izateko, 15.000 euroko diru-partida bat sortzea eskatu du EH Bilduk.

Euskara: Euskaltzaleen aktibazioa. Herri dinamikak laguntzea

2018. urtea, euskaltzaleak aktibatu eta euskararen erabilera indartuko duten dinamika herritarrak pizteko urte emankorra izan daitekeela dio EH Bilduk. Galtzaundi euskara elkarteak eskualdetze prozesu bat abiatu du Tolosaldean herriz herri euskaltzaleak biltzeko helburuarekin. Bestalde, 2018ko azaro eta abenduan "Euskaraldia" ekimena izango da, 11 egunez euskaraz jardunez, Euskal Herriko txoko guztietan euskararen erabilera bultzatzeko asmoz. EH Bilduk, aukera hauek baliatu behar direla defendatzen du, Amasa Villabonan ere euskaltzaleak bildu eta martxan jartzeko helburuarekin. Zentzu honetan, Udalak ere bere ekarpena egitea proposatu du EH Bilduk,euskararen aldeko herri dinamikak laguntzeko sortuko litzatekeen 3.000 euroko diru partida berri baten bidez.

Hezkuntza eta Merkataritza Batzordeetarako finantziazioa

PNVk osatutako 2018ko aurrekontuan, aurten sortzekoak diren bi batzorde berri hauei atxikitako diru partidarik ez egotea ulertezina dela salatu du EH Bilduk. Beraz, batzorde hauetako bakoitzari 3.000 euroko partida bana lotzea proposatu du bi zuzenketen bidez. 

Oriamendiko udal etxebizitza. Berrikuntzarako azterketa

Oriamendi auzoko 6. zenbakian dagoen udal jabetzako etxebizitza egoera penagarrian aurkitzen dela azaldu du EH Bilduk, bizitoki bezala erabiltzea ezinezkoa delarik. Pisu hori egoera horretan uztea zentzugabekeria litzatekela eta udal gobernuak etxebizitza horren inguruko erabakirik hartu gabe beste urte bat pasatzen utzi nahi duela salatu dute.

Etxebizitza publiko hori berriro ere Gizarte Zerbitzuen mesedetara jartzea eskatzen du EH Bilduk eta gizarte larrialdietarako, pertsonen gizarteratzerako, edo beste gizarte-programa baten baitan erabili ahal izateko urratsak ematen hastea. Horretarako etxebizitzaren berrikuntza burutzeko beharrezkoa den azterketa edo proiektua egitea planteatu du koalizio abertzaleak, helburu horretarako 6.000 euroko diru partida bat sortzeko eskatuz. EH Bilduk azaldu du erreforma proiektu bat edukita, udalak beste erakunde publikoetara (Gipuzkoako Foru Aldundira edota Eusko Jaurlaritzara) jo ahal izango duela berrikuntza obra osoa egiteko finantziazio bila. 

Desfibriladore bat erostea

EH Bilduk Arratzaingo eskoletan kokatzeko desfibriladore bat erostea proposatu du, hezkuntza zentroetako haur eta nerabe kopuru handiagatik eta bertan egiten diren kirol ekintza ugariengatik. Gainera desfibriladorea Futbol zelaiarekin konpartitzea eta eskoletako irakasleei zein futbol taldeko monitoreei desfibriladorea erabiltzeko kurtso bat eskaintzea ere planteatzen da. Honetarako 2.000€ proposatzen dira,

"Aljibe Gauak" emanaldiak eta kultura aniztasunaren aldeko ekintzak

Kultura sailerako ere egin ditu proposamenak EH Bilduk. Alde batetik, 2014 eta 2015. urteetan herriko eragileekin elkarlanean antolatzen ziren ostiral gauetako Aljibeko  emanaldiak berreskuratzea eta horretarako 4.000 euroko partida bat sortzea proposatzen da. Eta beste alde batetik, Amasa Villabonako kultur eta jatorri aniztasunaren aldeko ekimenak (beste herrialdeetako gastronomia ezagutzeko azokak, kultura ezberdinetako folklore emanaldiak, beste kulturak ezagutzeko topaketak...) antolatzeko planteamendua legoke, herrian bizi diren eta jatorri zein kultura ezberdina duten pertsonen arteko elkar ezagutza, errespetua eta elkarbizitza bultzatzeko asmoz. Horretarako 3.000 euroko diru-partida sortzea proposatu du EH Bilduk.

agerraldia2 2

Amasa Villabonako EH Bilduko zinegotziak, udalean egindako agerraldian

Diru laguntza berriak sortzea

Diru laguntzen atalean, bi diru laguntzen partida ekonomikoak handitzea, eta PNVk egindako aurrekontuetan jasotzen ez diren lau diru laguntza berri sortzea proposatu du EH Bilduko udal taldeak.

Gehikuntzak:

- Euskara ikasteko laguntzak: Atal honetan 3.000 euroko gehikuntza proposatzen da, euskara ikasteko urratsa ematen duten eta baldintzak (klaseetara asistentzia, euskaltegiek egindako txostena etab.) betetzen dituzten pertsonek euskara doan ikasi ahal izan dezaten. Euskara bertako hizkuntza ofiziala izanik, euskara jakitea eskubidea dela defendatzen du EH Bilduk eta eskubidea den neurrian, horretarako ordaindu behar izatea ez dela bidezkoa adierazten du.

- Harituz bertso elkarteak egindako diru laguntza eskaera betetzeko, 1.000 euroko gehikuntza. Izan ere, Harituz bertso elkarteak, bertsolaritza eta bertsozaletasuna lantzen ditu eta aurten lau bertso eskola talde ditu Amasa Villabonan. Udalean 4.000 euroko diru laguntza eskatu zuten proiektu bat aurkeztuz eta PNVk egindako aurrekontuetan soilik 3.000 euroko laguntza ematea jasotzen da. Beraz, EH Bilduk, elkarte honek egindako eskaera bere osotasunean betetzea proposatu du.

Diru laguntza berriak:

- Seaska haur eskolako matrikulazioetarako: Amasa Villabonako haur eskola publikoan haurrak matrikulatzen dituzten gurasoentzat diru laguntza sistema bat ezartzea da proposatzen dena. EH Bilduk gogoratu du udala haur eskola honetako partaide dela eta Seaska haur eskolaren biziraupena bera dagoela jokoan. Matrikulazio kopuruari dagokionez dauden arriskuak saihestea da diru laguntza honen helburua eta horretarako sistema oso bat proposatzen da; gurasoek jasoko luketen laguntza ekonomikoa errenta aitorpenaren eta haurrek haur eskolan igarotzen dituzten ordu kopuruaren arabera kalkulatuz. Honetarako 10.500 euro bideratzea proposatzen da.    

- Euskal Herrian jarduten duten zenbait erakunde diruz laguntzea: Zehazki Udalbiltza erakundea, Gaindegia (Euskal Herriko ekonomia eta gizarte garapenerako behategia) eta Euskal Memoria Fundazioa bultzatzea proposatu du EH Bilduk, erakunde hauetako bakoitzari 1.500 euroko ekarpena eginez. 

Zuzenketa hauekin guztira 260.500 euro aldatuko lirateke, aurrekontu osoaren %4,02a

Hemen irakurri eta deskargatu dezakezue EH Bilduko udal taldeak aurkeztutako zuzenketak biltzen dituen dokumentu osoa: https://issuu.com/villabonaehbildu/docs/2018ko_aurrekontua_ehbilduren_zuzen

Hitz egin, eztabaidatu eta akordioak bilatzeko eskaera udal gobernuari eta PSEri

EH Bilduko udal taldeak, udaleko gainontzeko alderdi politikoekin biltzeko, eta zuzenketa hauen inguruko azalpenak emateko prest agertu da. Ez hori bakarrik, aurkeztutako zuzenketekin negoziazio fase bat zabaltzeko prestutasuna adierazi die udaleko beste bi alderdi politikoei. EH Bilduren arabera, proposatzen diren zuzenketen finantziazioa nondik lortuko den, bigarren mailako kontua da eta hor aldaketak egiteko guztiz prest agertu da koalizio abertzalea. Beraz, astelehenera bitartean (asteburua barne) PNV eta PSErekin bildu, eztabaidatu eta adostasunak bilatzea izan da hasieratik, EH Bilduko zinegotzi taldearen nahia.  

PNVk ez du EH Bilduko zinegotziekin behin ere bildu nahi izan 

EH Bilduk egindako elkarrizketa eskariari ezezkoa erantzun dio PNVko udal gobernuak eta jeltzaleak "errespetuagatik" bere erabakiak asteleheneko osoko bilkura baino lehen jakinarazioko dituela esatera mugatu dira. Beraz, beste behin agerian geratu da oraingo honetan ere PNVk ez duela oposizioarekin akordioetara iristeko inolako borondaterik eduki. Maite Izagirre alkateak publikoki behin eta berriro errepikatzen du bere gobernatzeko estiloa, etengabeko elkarrizketan eta akordio zabalak bilatzean oinarritzen dela, baina hitz horiek erabat faltsuak direla frogatu da. Era berean, aipatu beharrekoa da EH Bilduko zinegotziek pasa den urtarrilaren 10era arte ez zutela2018ko aurrekontu proposamenaren inguruko informaziorik, eta horrek aurrekontuak aztertu eta proposamenak egiteko oso denbora gutxi izatea ekarri duela. Hala ere, EH Bilduk bere lana egin du eta aipatutako zuzenketak egin eta epearen barruan aurkeztea lortu du. Ikusteko dago datorren asteleheneko osoko bilkuran PNV eta PSEk zein jarrera hartuko duten proposamen zehatz hauen aurrean.   

 

Pasa den asteleheneko Villabonako udaleko Osoko Bilkuran, Udal Legean aurreikusten den bezala, oposizioko lehenengo indarreko kide bat lanaldi erdiz liberatzea erabaki zen aho batez, Amasa Villabonako EH Bilduko udal taldeko kide eta udaleko zinegotzia den Xabat Laborde.

Zer dela eta hartu da oposizioan dagoen EH Bilduko zinegotzia udalean lanean hasteko erabakia?

2016ko apirilaren 7an Gasteizko Legebiltzarrak "2/2016 Euskadiko Toki Erakundeen Legea" onartu zuen PNV eta EH Bilduren aldeko botoekin. Lege honetako 33. artikuluak zera dio hitzez hitz:
33. artikulua.– Oposizioaren estatutua.

1.– Hamar mila biztanletik gorako udalerriek bermatu egingo dute oposizioko zinegotzi batek, gutxienez, arduraldi esklusiboa izango duela, udal-gobernua kontrolatzeko eta fiskalizatzeko lana behar bezala egin ahal izateko.
2.– Bost mila eta hamar mila biztanle arteko udalerriek bermatu egingo dute oposizioko zinegotzi batek gutxienez arduraldi partziala izango duela, aurreko paragrafoko helburu berberarekin.
3.– Edozelan ere, oposizioak duen eskubide hori hauteskunde-emaitzen arabera ordezkari-kopuru handiena duen alderdi edo koalizioari dagokio, edo, halakorik ez dagoenean, indar politiko bozkatuenari. Boto-berdinketa egonez gero, indar politiko biek txandaka baliatuko dituzte eskubide horiek, agintaldiko epe berdinetan.

Beraz, legeari jarraiki, Amasa Villabonaren kasuan udalak EH Bilduko zinegotzi batek lanaldi partzialean lan egitea bermatu behar du. 

2017ko urtarrilaren 24an egin zen Amasa Villabonako EH Bilduko Herri Batzar Irekiak aho batez erabaki zuen legeak eskaintzen duen aukera hau baliatzea. PNVren udal gobernuak egiten dituen politikei jarraipen eta kontrol zorrotzagoa egin ahal izateko eta oposizio lana hobeto antolatzeko aukera zela iritzita. Batzar horretan bertan Xabat Laborde zinegotzia aukeratua izan zen ardura horretarako.

Xabat Labordek urteko 23.400 euroko soldata gordina izango du. Nola kalkulatu da soldata hau? EUDEL-en (EAEko Udalen Elkartean) adostu dira kalkulua egiteko irizpideak, eta hau da bertan zehaztu den prozedura: Udal Gobernuko alderdian lanaldi osoan dagoen eta gutxien kobratzen duen pertsonaren soldata da kontuan hartzen dena. Sondata horri %10a kentzen zaio, eta ateratzen den zifratik %50 eta %75 arteko portzentaia bat erabakitzen da. 
Amasa Villabonako udalaren kasuan, udal gobernuak lanaldi osoan duen pertsona bakarra Maite Izagirre alkatea da eta 52.000 euroko soldata handia du. Beraz, aurreko formula aplikatuta eta EUDEL-ek markatutako gutxienekoa erabilita (soldata horri %10a kendu eta emaitzaren %50eko portzentaia aterata) aipatutako urtean 23.400 euro gordineko soldata ateratzen da.

EH Bilduko udal taldetik argi utzi nahi dugu soldata zehazteko EUDELen adostutako irizpideek markatzen duten aukerarik baxuena erabili dugula. Hala ere, gutxieneko kalkulua egin ondoren irteten den soldataren kopurua handiegia dela ondorioztatzen dugu, baina esan bezala, irizpideak errespetatuta eska zitekeen kopuru minimoa eskatu dugu. Kopuru hori murrizteko bide bat, alkateak bere soldata murriztea izango litzateke, automatikoki oposizioko liberatuaren soldata ere murriztuko litzatekeelarik. Baina alkateak ez du horretarako inolako asmorik. Gainera EH Bilduko Xabat Laborde zinegotziak benetan izango duen dedikazio edo lanordu kopuru erreala, udaleko lanaldiaren %50etik gorakoa izango da dudarik gabe.

PROFILA:

Xabat Laborde Etxabe, 32 urteko billabonatarra da eta ikasketa aldetik geografoa edo Geografian Lizentziatua da. Gaztetatik herri mugimenduko hainbat eragiletako militantea izan da eta 6 urtez, 2008tik 2014ra, Euskal Herrian Euskaraz (EHE) herri mugimenduko eragile euskaltzaleko Gipuzkoako arduradun eta bozeramaile lanetan aritu da. Azken bi urteetan Villabonako udalean EH Bilduren ordezkaria izan da hirigintza eta zerbitzuak, euskara eta pertsonala eta barne araubideko batzordeetan. 

hqdefault

Xabat Laborderen hitzartzea legealdi hasierako osoko bilkura batean

Amasa Villabonako EH Bildu udal-taldeak proposamen berri bat egin du udalean. Pasa den urtarrilaren 10ean ofizialki erregistratutako eskaera baten bidez, hileta edo omendaldi zibilak egitea arautuko duen ordenantza bat osatu eta onartzea eskatu dio EH Bilduk PNVren Udal Gobernuari. Ordenantza horren bidez, hileta zibilak egin ahal izateko, herriko espazio edo areto publikoak erabili ahal izatea lortuko litzateke, gure gizartean gero eta zabalduagoa dagoen eskakizun honi erantzun bat emanez.

Hau da Amasa Villabonako EH Bilduk egindako eskaera ofiziala: 

EH BILDU UDAL-TALDEAREN PROPOSAMENA
AMASA VILLABONAKO ALKATETZARI

Zioa:

Administrazio publikoen izaera ez-konfesional eta laikoa funtsezko elementua da eta ondorioz, erakundeek pertsonen eta elkarteen askatasun ideologiko eta erlijiosoa eta gurtzarako askatasuna bermatu behar dituzte.

Gure herriko pertsonen artean aniztasun ideologiko, kultural eta erlijiosoa da nagusi, gure jendartea gero eta aberatsagoa da ohituren eta ekintza sozialen adierazpenei dagokionez.

Hil ondorengo hileta eta omenaldi zibilak egiteko beharra, erlijiorik gabe bizitzeko aukera egin duten gizon emakumeek zeremonia duina eta pertsonala eduki ahal izateko beharretik sortu da, eta herritar horiek bizitza ulertzeko duten modua errespetatu beharrekoa da.

Erlijio ezberdinek hildako pertsonei azken agurra emateko liturgia-ekitaldi desberdinak dituzten moduan, Amasa Villabonako Udalak gizartean gero eta eskaera handiagoa duen behar bati erantzun behar dio, hileta edo omenaldi zibilak egin ahal izatea ahalbidetzeko araudi bat onartuz.

Honako hau, amasa billabonatar guztiek, hileta-ekitaldia beraiek erabakitako moduan egiteko duten askatasuna errespetatzeko ezinbesteko tresna izango da.

Proposamena / eskaera:

- Amasa Villabonan hileta edo omenaldi zibilak egiteko ordenantza bat eztabaidatu eta onartzea, 2 hilabeteko epean.

Ordenantza honen xedea, hileta ekitaldi edo omenaldi zibilak egiteko udal lokalen edo herriko espazio publikoaren erabilera eta baimena arautzea izango da.Amasa Villabonan, 2018ko urtarrilaren 10ean

2015-2019 legealdiaren erdia igaro den honetan, Amasa Villabonako EH Bildutik Villabonako udalaren jarduerari dagokion balorazio hau aurkezten dugu. Jakina denez, 2015. urteko udal hauteskundeen emaitzek PNV udal gobernuan eta EH Bildu oposizioan kokatu zituzten. Hauteskunde haiek galdu genituen eta egin beharreko autokritika ariketa egin, herritarrekin partekatu eta sakon hausnartu ondoren, EH Bilduko udal taldea antolatu eta lanari ekin genion.
Legealdi erdiaren balorazio honetan, lehenik eta behin EH Bilduko udal taldearen lanaren errepaso labur bat egingo dugu eta ondoren PNVk gidatutako udal gobernuaren eta PSEko zinegotziaren jarduna baloratuko ditugu:

EH Bilduko udal taldea: Oposizio serio eta zorrotza, jarrera eraikitzailea.

Gure udal taldea sei zinegotzik osatzen dugu, billabonatarrak denak, eta bi urte hauetan udalean egon gara egunero, hutsik egin gabe. Legealdi hasieratik udal gobernuari kontrol politiko zorrotza egiten aritu gara, hori baita tokatzen zaiguna.

aldizkariako 2

EH Bilduko udal taldeko kideak Amasa Villabonako hainbat lagunekin batera.

Baina ez gara soilik kontrol eta jarraipen lana egitera mugatu, gure herriaren mesedetan oposizio eraikitzailea garatu dugu eta dozenaka izan dira udalean egin ditugun ekarpenak (alkatearentzat eskaerak, proposamenak, negoziazio bilerak etab.) Adibide ugari jar genitzake, hona hemen batzuk: 2016ko aurrekontuetarako 11 emendakinen proposamena, kutxazain automatikoak kalean izategatik bankuei tasa bat kobratzeko ordenantza fiskalak aldatzeko proposamena, Memoria eta bizikidetza batzordea sortzeko eskaera, Euskaran Ados lan mahaia berraktibatzeko eskaera, Emakumeen eguneko ekintzetarako proposamen ezberdinak etab. EH Bilduko udal taldeak herriaren ongizatearekiko konpromisoari eusten dio, alternatiba izateari uko egin gabe, baina aldi berean emaitza positiboak eman ditzaketen elkarrizketari eta akordio posibleei ateak zabalduz.

 

EAJ-PNVren Udal Gobernua: Geldotasuna, utzikeria eta inprobisazioa nagusi

Bi urte hauetan PNV alderdiak Villabonako udala gobernatzeko ezintasun nabarmena erakutsi du. Orokorrean, aurreko legealdian bideratuta utzitako proiektuei nolabaiteko jarraipena ematera mugatu dira eta kasu gehienetan atzerapenarekin gainera (urte terdiko atzerapena pilatu duen herri baratzen proiektua eta oraindik egin gabe dauden mendi bizikleten ibilbideak kasu). Gobernu honek iniziatiba falta izugarria utzi du agerian, ez du bere kabuz ia egitasmo edo proiektu berri bakar bat ere mahai gainean jarri eta udaletxearen gestioa aurrera eramatera mugatu da, hori ere modu nahiko traketsean.

Legealdi honetan egitekoak ziren hainbat proiektu geldiarazi dira, azpimarratzekoa da herrian espazio estali berri bat izateko aspaldiko eskaerari erantzuten zion eta herritarren bozka zuzenaren bidez aukeratua izan zen Larrea auzoko parkea estaltzeko proiektua baztertu izana.

LARREA PARKEA ESTALTZEA ERABAKI DUTE HERRITARREK

Larreako parkea estaltzeko proiektu irabazlearen irudia.

Aipatzeko moduko egitasmo bakar bat jarri da martxan legealdi honetan: Herritarren arreta zerbitzua (HAZ) delakoa. Proiektu honen bidez, bulego berriak zabalduko dira udaletxeko behe solairuan eta horrek udalak herritarrei eskaintzen dien arreta nabarmen hobetuko duela aurreikusten da. EH Bilduk proiektu honi babesa ematea erabaki zuen, zerbitzu honek herritarrei arreta eraginkorragoa ematea ahalbidetuko duela pentsatzen dugulako. Baina beste behin, PNVren udal gobernua lan egiteko erakusten ari den geldotasunagatik egitasmo hau ere atzerapen handia pilatzen ari da. Herritarren arreta zerbitzu berria 2017 hasierarako martxan izatea zen helburua baina martxa honetan ez dirudi urtea amaitu baino lehen gauzatuko denik. Hau al da “erritmo onean” aurrera egitea?

Duela gutxi argitaratutako bere aldizkarian, besteek egindako lana beraiek egin balute bezala saldu nahi izan du PNVk. Manipulazio saiakera horren aurrean, gogorarazi behar dugu Oria ibaiaren zabaltzea, Zubimusu zubiaren eraberritzea eta Ula atzeko kalearen eraberritzea pasa den legealdian EH Bilduko udal gobernuak URA agentziarekin egindako hitzarmenari esker egindako obrak izan direla, Baratze ekologikoen parkea ere aurreko legealdian onartu eta guztiz bideratuta utzi zela, Memoria eta bizikidetza batzordea EH Bilduren eskaerei esker jarri dela martxan, Amasan egiten ari diren etxebizitzak iniziatiba pribatuarekin egin direla eta udalak lagundu baino gehiago trabak jarri dituela, Zinea kudeatzeko Elizarekin egindako hitzarmenari “esker”, orain udalak alokairu bat ordaindu behar diola elizari, lehen zinea doan kudeatzen zuenean, Oriamendi auzoko urteurren jaia bizilagun talde batek antolatu zuela, udalaren eta alderdi politikoetatik aparte eta beste hainbat adibide ere jar genitzake. Herritarrak engainatzeko asmoz, informazioa era lotsagabe horretan manipulatzeari uzteko eskatzen diogu PNVri.

Galder JoxeMari URA

Galder Azkue eta Joxe Mari Luengo (EH Bildu) Oria ibaiko proiektu osoa egiteko URArekin egindako akordioa aurkezten, 2015eko martxoan

Bestalde, utzikeria eta lan egiteko gogo gutxi ikusi ditugu PNVko hautetsien aldetik. Ingurumen batzordea desegitea erabaki zuten, ingurumen saileko gaiak hirigintzara pasaz. Erabaki horrek ingurumen saileko gaiak landu gabe eta bazter batean geratzea eragin du. Euskara, kultura, hezkuntza, gazteria eta kirola sailak ia abandonatuta utzi dituzte, ia ez da egiten sail hauetako batzorderik, dirudienez gai hauek ez dute garrantzirik Villabonako PNVrentzat. Euskara batzordearen kasua argigarria da, 2 urtean 4 euskara batzorde egin dira, aurreko legealdian batzorde hau hilero biltzen zenean. Gogorarazi nahi dugu udal batzordeak direla sail bakoitzean dauden gaiak mahai gainean jarri, eztabaidatu eta erabakiak hartzeko udalak dituen foroak. Argi gelditzen ari da udaleko zinegotzi jeltzaleei ez zaiela herriko gai ezberdinen inguruan hitz egin eta eztabaidatzea batere gustatzen, nahiago dute erabaki ia denak alkatetza-dekretu bidez hartzea EH Bilduko zinegotziek parte hartzen duten udal batzordeetan azalpenik eman behar ez izateko. Gainera EH Bildutik egiten zaizkien galdera edo interpelazioek, gehienetan isiltasuna izaten dute erantzun gisa. Badirudi udaleko jeltzaleek eztabaida politiko irekiari beldurra diotela. Hau al da Villabonako PNVk aipatzen duen elkarrizketan oinarritutako estilo berria?

Zentzu honetan, aipatzekoa da PNVko zenbait zinegotzi (Amasa Villabonatik kanpo bizi direnak bereziki) ez direla udalera apenas agertu ere egiten, osoko bilkurara etorri eta bozka emateko ez bada.

Udal gobernu honek herritarren parte hartze aktiboa albo batera utzi du. PNVk agintean daraman bi urte hauetan, aurreko legealdian parte hartzean emandako aurrera urratsak geldiarazi nahi izan dituzte. Besteak beste, Ados! parte hartze mahaiak eta udaleko parte hartze batzordea desagerrarazi edo geldiarazi dira eta herritarrei ez zaie beren iritzi eta proposamenak bideratzeko inolako aukerarik eskaini (udalak inkestak egiteari utzi dio). PNVk ez du herritarren ahalduntzean eta parte hartze aktiboan sinesten, lau urtean behin botoa ematera mugatzen diren herritar pasiboak nahi ditu. Argi geratu zaigu jeltzaleei ezerosoa egiten zaiela herritarrek beren kabuz edo modu antolatuan proposamenak edo ideiak mahai gainean jartzea.

PARTE HARTZEA

2014an udalaren parte hartze ordenantza egiteko prozesua. Dozenaka herritar eta eragilek parte hartu zuten.

 

Maria Luisa Arija PSEko zinegotzia; PNVren segidismo itsua

Azkenik, bi urte hauetan PSEko Maria Luisa Arija zinegotziak garatu duen jarduna ere baloratu nahi genuke. Orokorrean Arija andreak PNVko 7. zinegotziaren papera jokatu duela esan genezake. PSEko ordezkaria izanik, modu autonomoan aritu eta udalaren politikak baldintzatzen saiatu beharrean, udal gobernuaren muleta zintzoa izatea erabaki du. PNVri ahoz kritika zorrotzak egitea eta segidan egiten duten guztiari babes sistematikoa ematea izan da Arija andrearen jokoa. Penagarria iruditzen zaigu bere burua ezkertiar gisa aurkeztea eta aldi berean PNVren politikei itsu-itsuan babesa ematea, EH Bildutik egindako proposamenei eta ezkerreko politikak garatzeko akordio posibleei beti ateak itxiz. Behin baino gehiagotan ikusi dugu Arija andrea PNVko zinegotziei zer bozkatu behar duen galdetzen, egiten ari den "lanaren" adierazgarri.

 

 

Pasa den urtarrilaren 10ean Amasa Villabonako Udaleko PSEko zinegotzi bakarrak komunikabideetara bidalitako ohar baten bidez, gobernu taldeari (PNV) eskatu zion aurrekontuetako zati bat gorde zezala Larreako haur parkea estaltzeko; haurrek euritik babestuta jolasteko aukera izan dezaten. PSE-EE-ko Maria Luisa Arijak azaldu zuenez, lan horiek egingo balira, herriko lehen parke estalia izango litzateke. Hark jakinarazi zuenez, guraso zein zaintzaileen eskaera da babesean jolasteko toki egokia izatea, eguraldi txarra egiten duenean blai egin gabe. “Haur-parkeak hobetzea da helburua, txikiek espazio horietaz urte osoan zehar gozatzeko aukera izan dezaten, eguraldi txarrak eta, bereziki, euriak aukera hori zapuztu gabe”.

2016an Larreako parkea estaltzearen kontra bozkatu zuen

2016ko urtarrilean egin zen Udaleko osoko bilkuran, aurrekontuen eztabaidan, EH Bilduk aurkeztutako 11 zuzenketak jorratu ziren banan banan. Zuzenketa horietako batean, Larreako parkeko proiektua 2016an egitea proposatzen zen, borondatea izanez gero, bazegoen nahikoa diru obra egiteko. Orduan ordea, erabakia bere eskuetan izan arren (PSEko zinegotziak alde bozkatuko balu, onartua izango zen) proposatutako zuzenketaren kontrako bozka ematea erabaki zuen, proiektuari ateak itxiz. Badirudi PSEko zinegotziak iritziz aldatu zuela 2018. urtea hastearekin batera.  

EH Bilduren erreakzioa

Hasiera batean harrigarria iruditu zitzaigun bapatean, PSEko zinegotziak Larreako parkea estaltzeko eskaera publikoki zabaltzea, baina aldi berean albiste ontzat hatu genuen. Izan ere, EH Bildutik urteak daramatzagu proiektu hau behingoz egin dadin eskatzen eta PNVko gobernuak behin eta berriro baztertu du eskaera. Gogoan izan behar dugu 2014an herriko parke bat estaltzeko behar historikoari (eta udalak egindako inkestetan jasotzen zen eskaera nagusiari) erantzuteko asmoz, EH Bilduren gobernuak martxan jarritako prozesu parte hartzailea. Arkitekto-talde ezberdinek herriko hiru parke estaltzeko proiektuak aurkeztu zituzten eta herritarrek zuzeneko bozka bidez erabaki ahal izan zuten proiektu irabazlea. Ehunka izan ziren parte hartu zuten amasa billabonatarrak. Bozken kontaketa eginda, Larreako parkea estaltzeko "Rayuela" proiektua izan zen irabazlea. Aipatzekoa da eskoletako haurrek ere parte hartu zutela prozesu zabal eta eredugarri horretan.

Rayuela proiektuaren xeetasunak hemen: http://villabona.gobernuirekia.eus/images/stories/VILLABONA/parkeestalia/1rayuela/RAYUELA-LARREA_A1.pdf eta hemen: http://villabona.gobernuirekia.eus/images/stories/VILLABONA/parkeestalia/1rayuela/RAYUELA-LARREA_A3.pdf

Akordioa lortzeko proposamena PSEri

Beraz, esan bezala, PSEko ordezkariak proiektu hau egiteko borondatea publikoki agertzea, albiste positibotzat hartu genuen eta guk eskua luzatu genion Arija andreari gure ustez ezinbestekoa den Larrea parkearen estaltzearen aldeko akordio bat lortzeko. Komunikabideetan esandakoa egia balitz, Arija andreak oso erraza izango luke aurrekontuetan proiektu hau egiteko diru partida bat lortzea, gu horretarako prest agertu ginen eta. Helburu horrekin, urtarrilaren 12an Arija andrearekin bildu ginen gai honetan akordio bat lortzeko asmoz. Gure proposamena oso argia izan zen: EH Bilduk eta PSEk proiektua babesten bagenuen, PNVk aurkeztutako aurrekontuei zuzenketa partekatu bat egitea, proiektua egiteko beharrezkoa litzatekeen dirua lortuz. Gogoan izan behar dugu EH BIlduk eta PSEk gehiengoa izango luketela Amasa Villabonako Udalbatzan eta ondorioz, zuzenketa hori arazorik gabe aurrera ateratzeko moduan aurkituko ginateke.

Arija andreak berriro ere iritziz aldatu zuen ordea

Gure sorpresarako, M.L. Arija PSEko zinegotziak ez zuen aipatutako proposamenaren gainean hitz egin nahi izan eta komunikabideetan esandakoaren kontrakoa erantzun zigun. Berriro ere bapateko iritzi aldaketa egin zuen eta Larreako parkea estaltzeko proiektuari buruz "zalantzak" agertu ziztaizkion. Izugarria da emakume honek iritziz eta diskurtsoz aldatzeko duen erraztasuna, egun batean (publikoki gainera) gauza bat adierazi, eta hurrengoan guztiz kontrakoa esaten du. Nola deitu jarrera honi? faltsukeria? hipokresia? noraeza? guztiek balioko luketela iruditzen zaigu.

Kontua da beste behin, PSEk bizkarra eman diola EH Bildurekin adostasunetara iristeari, horrek herriari mesede egingo liokeela jakin arren. Izan ere, legealdi osoan Arija andreak egoera guztietan PNVko 7. zinegotziaren papera bete du, jeltzaleek agintzen diotena zintzoki betez. Honek ez gaitu harritu, behin baino gehiagotan entzun baitugu Arija "¿que tengo que votar hoy?" galdetuz PNVko zinegotziei.

Azkenik, aurrekontuak erabaki ziren osoko bilkuran, Arijak EH Bilduk aurkeztutako Larreako parkea estaltzeko proiektua 2018an egiteko proposamenaren kontra bozkatu zuen; "Donde dije digo, digo diego".     

    

Gipuzkoako Foru Aldundiak 3,7 milioi eurotan murriztuko du adinekoentzako Etxez-etxeko Laguntza Zerbitzua

Etxez etxeko Laguntza Zerbitzua (ELZ) finantzatzeko udalei bideratzen zaien diru ekarpena murrizteko asmoa gauzatu egin du Gipuzkoako Foru Aldundiak. Zehazki, 3.750.000 euro kenduko dizkie udalei hurrengo hiru urteetan. Horrela erabaki dute PNV eta PSEko ordezkariek Eudelen. EH Bilduk kontra bozkatu du. EH Bilduren ustez, egoera oso kezkagarria da, murrizketek kolokan jarriko baitute adinekoentzako hain beharrezkoa den Etxez-etxeko Laguntza Zerbitzuaren iraunkortasuna eta kalitatea. Murrizketak, gainera, aurten bertan hasiko dira, eta era bortitzean: 903.861 euro gutxiago jasoko dituzte udalek bapatean.

Diputazioaren hamaikagarren murrizketa soziala da hau, Foru Gobernu hau gizarte zerbitzuen sarea desegiten ari da. Oraingo honetan, Udalei inposatu dien foru finantzazioaren jaitsierak bere etxeetan bizi ahal izateko laguntza behar duten adineko pertsonei zuzenean eragingo die. PNV-PSEren Gobernuak gizarte politikarekiko adierazten duten mesprezua ikaragarria da. Administrazio publikoen betebeharra gizarte zerbitzuak indartzea eta hobetzea izan beharko luke, eta ez kontrakoa. Horregatik, berriro ere, EH Bilduk Diputazioari eskatu nahi dio murrizketak baztertzea eta ELZak behar dituen hobekuntzei buruzko eztabaida irekitzea.

Etxez-etxeko Laguntza Zerbitzua izaera sozialeko zerbitzu publikoa da, bere ingurunean bizitzen jarraitzeko zailtasunak dituzten pertsonei laguntzeko helburua duena. 4.800 pertsona inguru artetzen ditu urtero Gipuzkoan. Zerbitzua udalek kudeatzen badute ere, Foru Aldundiak % 70 finantzatzen du. Ondorioz, esan genezake ELZ administrazio ezberdinek parte hartzen duten gizarte baliabide garrantzitsu bat dela. Diputazioak, baina, aldebakartasunez erabaki du udalek jasoko duten finantzazioa gutxitzea: 2017an, - 903.861 euro; 2018an, - 2.321.928 euro; 2019an, - 3.750.000 euro.

Azpimarratu beharra dago ELZaren eboluzioa kezkagarria dela Gipuzkoan, zerbitzua gainbeheran doalako, poliki-poliki, baina etengabe. Horregatik, EH Bilduk herrialde mailako akordio politiko zabala eratzea proposatu du herritarrengandik gertuen dauden bi administrazio publikoen artean, alegia, lurraldeko udalen eta Foru Aldundiaren artean. Akordio horren arabera, Aldundiak finantzaketan murrizketarik ez ezartzeko konpromisoa hartzen du, eta udalek gehiago inbertitzeko konpromisoa hartzen dute, zerbitzua hobetzeko nahiz zabaltzeko, eta langileei baldintza duinak bermatzeko helburuarekin.


PNV-PSEren Gipuzkoako Foru Aldundiko gobernuak egin nahi duen murrizketa honen aurrean, Amasa Villabonako EH Bilduk mozio bat osatu eta aurkeztu du udalean, mozioa datorren uztailaren 17an, astelehena, 19:00etan izango den Villabonako udaleko Osoko Bilkuran eztabaidatu eta bozkatuko da.

Hau da hitzez hitz EH Bilduk aurkeztu duen mozioak dioena:

ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA ZERBITZUA

Etxez etxeko Laguntza Zerbitzua(ELZ) izaera sozialeko zerbitzu publikoa da bere ingurune naturalean bizitzen jarraitzeko zailtasunak dituzten pertsonei laguntzeko helburua duena. 

2015ean 4.843 pertsona artatu zituen zerbitzuak, horietatik 1.344 gizonezko eta 3.499 emakumezko; % 30 autonomoa zen eta gainontzeko % 70 mendekotasun egoeran zegoen.
Tradizionalki, familiaren barruan geratu izan da pertsonen zainketaren ardura, bereziki emakumezkoen eskuetan, generoak eragindako ezberdintasunak oraindik gehiago areagotzea ekarri duelarik.
Gure politiken ardatzean pertsona jartzen dugunez, zainketaren garrantzia modu berezian azpimarratu behar dugu, baina pentsatzen dugu zainketa hori, nagusiki, erantzukizun publikokoa izan behar dela, zainketaren esparru familiarra gutxietsi gabe.
2005ean Foru Aldundiak lankidetza hitzarmenak sinatu zituen lurraldeko udalekin ELZaren eskuordetze eta kudeaketa mandatuak bideratzeko mendekotasun egoeran zeuden pertsonei zerbitzua eskaintzeko, Eusko Jaurlaritzaren 155/2001 dekretuak ezarritako eskumen banaketaren arabera (mendekoak aldundientzat, autonomoak udalentzat).
Beraz, orain arte, zerbitzua udal araudien bidez antolatu eta arautu bada ere, Foru Aldundiak finantzaketaren zatirik handiena bermatu izan du, zehazki % 70. Ondorioz, esan genezake ELZ administrazio ezberdinek parte hartzen duten gizarte baliabide garrantzitsu bat dela.
12/2008 Gizarte Zerbitzuen Legeak 155/2001 dekretuak ezarritako eskumen banaketa aldatu egin zuen. Horrela, 22. artikuluan Lehen Mailako Arreta Zerbitzutzat jotzen da ELZ; eta, aldi berean, 27. artikuluan ezartzen da Lehen Mailako Arretako zerbitzu horiek udalei dagokiela eskaintzea eta betetzea, tele-laguntza zerbitzua izan ezik.
Eskumen banaketa hori gauzatzeko epeari dagokionez, legearen bigarren xedapen iragankorrak urtebeteko epea ezartzen du. Hala ere, hirugarren xedapen iragankorrak beste bi betebehar ezartzen ditu:
- Batetik, eskumen banaketaren ondorioz beharrezko finantza doiketa egitea herri-administrazioen artean “finantzaketa nahikorik bermatzeko”.
- Bestetik, eskumen banaketa eta finantza doiketa berriak ezin duela ekarri zerbitzuaren intentsitatea eta estaldura jaistea.
Legearen aurreikustakoari jarraituz, 2015eko urrian onartu zuen Jaurlaritzak zerbitzuen zorroari buruzko 185/2015 dekretua. Bertan honela definitzen da ELZ:
“Laguntza eta prebentzio izaerako zerbitzu bat da, eta mendekotasun egoeran edo mendetasun arriskuan dagoen erabiltzaileari bere bizilekuan jarraitzen laguntzea, bizilekuan bertan moldatzeko eta ingurune komunitarioan integratzeko aukera emango dion etxeko arretarako eta arreta pertsonalerako laguntza bat eskaintzea eta, era horretan, isolamendu egoerak saihestea du xede. Arreta pertsonala jasotzen dutenek edo mendetasun arriskuan daudenek soilik lortu ahal izango dute etxeko arreta.”
2016ko apirilaren 7an Eusko Legebiltzarrak Toki Erakundeei buruzko 2/2016 legea onartu zuen. Udalen lege berrian etengabe honako kezka hau agertzen da: udalei eskumenen bat esleitzen edo transferitzen baldin bazaie, eskumen hori benetan egikaritu ahal izateko beharrezkoa den finantzaketarekin joan beharko dela; eta 4. zein 21. artikuluetan horrela jasotzen da.
Baina udalen legeak aurreikusten ditu ere atzera begirako egoerak. Eta honela jasotzen da lehenengo xedapen iragankorrean:
" udalerriek eutsi egingo diete lege hau indarrean sartzen denera arte indarrean dagoen legeriak eta dagokien finantziazioa daukaten eskumenak”[sic].
Eta bederatzigarren xedapen iragankorrean:
“Lege honen aurretik onartutako sektore-legeen edo foru-arauen erregalamendu bidezko garapenak berekin badakar udalerriei propiotzat esleitutako eskumenetik datozen zerbitzuak, jarduerak edo prestazioak zehaztea, finantzaketa egokia izan beharko du, nahitaez.”
Ondorioz, argi geratzen da ELZ, legezko eskumenei dagokienez, udal zerbitzua izan arren, ezin zaiela udalei transferitu, zerbitzua bermatzeak eskatzen duen finantzaketa doiketaren gainean adostasunik egon gabe.
Kezkatuta gaude Etxez etxeko Laguntza Zerbitzuaren eboluzioarekin, datuek erakusten baitigute zerbitzua gainbeheran doala, poliki-poliki, baina etengabe.
Ikus dezagun Gipuzkoako udalek eskainitako ordu kopurua (mendekoak eta autonomoak batera) azken 5 urteetan:

2012 2013 2014 2015 2016
1.259.041 1.216.426 1.195.103 1.170.996 1.148.264


Epe horretan eskainitako ordu kopuruen galera % 8,8koa izan da.
Eboluzioa aztertzeko beste datu interesgarri bat izan daiteke Foru Aldundiak baimendutako orduetatik (mendekoentzat) zenbat erabili dituzten Gipuzkoako udalek epe horretan eta portzentaian.

2012-2016 baimendutako orduak: 1.275.010. Udalek ordu horietatik erabilitakoak:

2012 2013 2014 2015 2016
% 78,5 % 74,4 % 71,8 % 70,3 % 68,3

Gainbehera begibistakoa da.

Azkenik, autonomoen eta mendekoen artean bereizten badugu, zehazkiago ikusiko dugu zein den bi profil horiei eskainitako orduen eboluzioa:

2012 2013 2014 2015 2016
Autonomoak 258.028 267.896 279.525 274.096 277.440
Mendekoak 1.001.013 948.530 915.578 896.899 870.824

Datuek erakusten digute gainbehera mendekotasunean dagoela, azken bost urteotan orduen galera % 13koa izan baita, autonomoen kasuan, berriz, igoera % 7,5koa izan den bitartean.

Gure ustez ELZ bidegurutzean dago bi arrazoirengatik: Alde batetik, ELZk berak dituen barne arazoengatik; eta, beste alde batetik, ELZren finantzaketaren gainean dauden zalantzengatik. Etxez etxeko Laguntza Zerbitzuak ekarpen garrantzitsuak egin dizkio gure babes sistemari, esaterako:
- Pertsona bere inguru naturalean bizitzen jarraitu ahal izatea ahalbidetzen du.
- Pertsona zaintzaileei laguntza eskeintzen die.
- Sektore feminizatu batean enplegu duina sustatzen du, erregulatu gabeko zainketaren merkatuaren aurrean.
- Presioa jeisten laguntzen du administrazio publikoarentzat garestiagoak diren beste zerbitzu batzuen gainean, hala nola, egoitza zerbitzuen gainean, itxaron zerrenda arazo larria dutenak.
- Eta garrantzitsuena, gizarte zerbitzuetara sarbide bezala funtzionatzen du, beste arazo eta problematika batzuk detektatzen laguntzen duelako.

Baina ELZk arazoak ere baditu, adibidez:
- Gaur egun soilik adineko pertsonengan zentratuta dago eta ez bestelako kasuetan, buru gaixotasunak edo desgaitasuna, kasu.
- Intentsitate, ordutegi eta zerbitzu egunei dagokienean dauden mugak.
- Kopagoa, oro har, altua da; eta, beraz, ez da lehiakorra erregulatu gabeko zerbitzu pribatuaren aurrean.
- Baliabide ezberdinen arteko lehia (ad., mendekotasun prestazioekin).
- Gipuzkoako lan hitzarmen baten falta, eta langileen lan baldintzak kopagoari lotuegi egotea.

Arestian esandako guztiarengatik, herrialde mailako akordio politiko zabala eratzea proposatzen dugu, lege ezberdinek aurreikusten duten finantza doiketa burutzen ez den bitartean. Akordio politikoa proposatzen dugu herritarrengandik gertuen dauden bi administrazio publikoen artean, alegia, lurraldeko udalen eta Foru Aldundiaren artean. Akordioaren xedea zera da: pertsonaren zainketarako eta bere ingurune naturalean bizitzen jarraitzeko hain beharrezkoa den zerbitzua indartzea eta hobetzea, konbentzituta baikaude horrek onura besterik ez diola ekarriko gizarte osoari, pertsonen zainketa hobetzeak gizarte osoaren ongizatea hobetzen duelako.

Mahai gainean jartzen dugun akordio proposamena honako bi konpromiso hauetan oinarritzen da:
1.- Foru Aldundiaren aldetik, gaur egun Aldundiak udalei baimentzen dien ordu kopuruan eta ordu horiei dagokien finantzaketan murrizketarik ez ezartzeko konpromisoa.
2.- Udalen aldetik, gaur egun udalek zerbitzura bideratzen duten diru ekarpena handitzeko konpromisoa.

Zerbitzuaren intentsitatea, ordutegia eta zerbitzu egunak zabalduz.

Langileei lan baldintza duinak bermatuz.

Zerbitzua beste esparru batzuetara zabaltzeko aukera aztertuz.


MOZIOA

1.- Amasa Villabonako Udalak Etxez etxeko Laguntza Zerbitzua pertsonaren zaintzarako ezinbesteko zerbitzua dela aldarrikatzen du, besteak beste, pertsona bere ingurune naturalean bizitzen jarraitzea laguntzen duelako.

2.- Amasa Villabonako Udalak Etxez etxeko Laguntza Zerbitzuaren garapen zein hobekuntzaren aldeko aldarria egiten du.

3.- Amasa Villabonako Udalak Foru Aldundiari dei egiten dio udalekin ados dezala honako konpromiso bikoitza:

- Aldundiaren aldetik, udalei baimentzen dien ordu kopuruan eta ordu horiei dagokien finantzaketan murrizketarik ez ezartzeko konpromisoa.

- Udalen aldetik, zerbitzua hobetzeko eta zabaltzeko neurriak aztertu eta ezartzeko konpromisoa; halaber, langileei lan baldintza duinak bermatzekoa.

 

 


Amasa Villabonan, 2017ko ekainaren 28an

Pasa den astelehenean, hilak 18, Villabonako udaleko Osoko Bilkura izan zen udaletxeko areto nagusian. Hona hemen, Amasa Villabonako EH Bildutik egiten dugun kontakizuna eta balorazioa:

Osoko Bilkurak 8 gai izan zituen eta banan bana jorratuko ditugu:

1. Urriko osoko bilkurako akta onartzea 

Azaroan osoko bilkurarik egin ez zenez, alkatetzatik gairik ez zegoela argudiatuz, urriko bilkuraren akta aho batez onartu zen. Hala ere, EH Bildutik akta horretan, bilkuran esan ziren hainbat kontu ez zirela behar bezala jaso adierazi genuen, izan ere PNVko ordezkariek egin zituzten eta guk gogoan genituen hainbat hitz, ez ziren aktan agertzen. Udalbatzako akta, udal idazkariak jasotzen du eskuz, eta eztabaida azkarrak izaten direnean, ezinezkoa izaten da esandako guztiak behar bezala jasotzea. Hau konpontzeko asmoz, EH Bildutik grabazio sistema bat ezartzeko proposamena egin genuen 2016ko azaroan, modu horretan audio-akta bat izango genuke eta esandako guzti-guztiak jasota geratuko lirateke. Proposamena onartua izan zen eta 2017ko aurrekontuetan, mikrofono eta grabazio sistema bat ezartzeko 20.000 euroko diru-partida bat jaso zen. 2017. urtea joan zaigu, eta oraindik sistema hau ez dago martxan. PNVko Udal Gobernuak lan egiteko erakusten duen geldotasun eta nagikeriaren beste adibide garbi bat.   

2. Hirigintza: Aurretiazko jakinarazpenetarako Udal Ordenantzaren aldaketa

Aldaketa guztion adostasunarekin onartu zen eta hobekuntzak ekarriko ditu obren kontrol eta egiaztatze prozesuan. Azaroan egindako hirigintza batzordetik adostuta zetorren aldaketa hau.

3. Taxi tarifen igoera proposamena

PNVko gobernuak ontzat eman zuen Tolosaldeko taxilarien batzordeak Amasa Villabonako taxien tarifak %1,6ean igotzeko egindako proposamena, eta proposamen hori onartzeko gonbita egin zion udalbatzari. EH Bilduko udal-taldeak abstentzioa bozkatzea erabaki zuen, izan ere, taxi erabiltzaileak diren herritarren ikuspuntutik tarifak igotzea ez da albiste ona. Herritarren soladatak, pentsiodunen diru sarrerak... ez dira neurri berean igo eta herritarren gehiengoaren eroste-ahalmena behera egiten ari den momentu honetan, taxi zerbitzuaren tarifak igotzea ez zaigu egokiena iruditzen. Hala ere ulertzen dugu azken urteetan tarifak igo ez direnez, agian momenturen batean igo behar izatea, baina zalantzak sortzen zaizkigunez, koherenteena abstentziora jotzea dela ondorioztatu genuen. 

4. Amasamendiko planaren behin betiko onarpena

Amasamendiko antolaketa eta kudeaketa plana, jendaurrean 30 eguneko epean egon eta gero, behin betiko onartua izan dela berri eman zen.

5. EH Bilduk aurkeztutako testua, Pasaiako "Amaia eta Ikerri babesa" plataformak egindakoa, Pasaiako egungo alkateak eta azken urteetako alkate ohiek sinatua, Villabonako Udalbatzaren atxikimendua bilatuz

EH Bilduko Xabat Laborde zinegotziak kasu honen azalapena egin zuen. "Amaia Agirregabiria Pasaiako alkate ohia eta Iker Rokandio Pasaiko udaleko idazkari ohia kartzelan aurkitzen dira momentu honetan, bidegabekeria eta injustizia handi batengatik. Herritar bati arazo bat konpontzeko helburu bakarrarekin, akats administratibo bat egiteagatik kartzelan amaitzea, guztiz onartezina da, neurrigabekeria galantza" azaldu zuen. EH Bilduk bere babesa adierazi zien bi pertsona hauei eta beren senide ta lagunei eta Villabonako udalbatzak ere gauza berbera egitea zen testu hau aurkeztearen helburua. 

Ondoren PNVko Eneko Urdangarin zinegotziak hartu zuen hitza, eta testua kritikatzeari ekin zion. Iker Rokandio ez zela aipatu ere egiten esan zuen, gezur nabarmena botaz, testuan hitzez-hitz Iker Rokandioren izena ageri baita. Ondoren testu hau udalbatzara eraman izana kritikatu zuen, Pasaiko udalean hori ez zela egin argudiatuz. Kasu honetan ere oso trakets aritu zen Urdangarin, izan ere, EH Bilduk aurkeztutako testuak egungo Pasaiko alkatea den Izaskun Gomezen (PSE) sinadura baitzuen. Gogoratu behar dugu Izaskun Gomez sozialistak PNVren babesarekin gobernatzen duela Pasaian. Beraz, argudio oso ahulak agertu zituen PNVk, bere kontrako bozka azaltzeko. 

Xabat Labordek erantzun zion, Urdangarinek esandako gezurrak agerian utziz eta jeltzaleek erakutsi zuten gizatasun (humanitate) falta kritikatu zituen, izan ere udalean agintean dagoen edonori gerta dakioke Amaia Agirregabiriari gertatutakoa, borondate onenarekin eta nahi gabe egindako akats bat dela medio, kartzelan amaitzea. Hala ere nabarmena da Agirregabiria EH Bildukoa izateak eragina izan duela kasu honetan, ez da kasualitatea, seguruenik PNVkoa balitz ez zuketen kartzelan sartuko. 

PSEko Arija andreak ere hartu zuen hitza eta kontraesanez betetako interbentzioa egin zuen. EH Bilduk mahai gainean jarritako testuaren zati handi bat konpartitzen zuela, bi pertsona hauekin egindakoa bidegabekeria handi bat dela eta kartzelan egotea injustua dela esan ondoren, abstenitu egingo zela esan zuen, bere alderdiko Pasaiko alkateak sinatutako testua babesteari uko eginez, eta Villabonako udalbatzak testua ez babestea ahalbidetuz. Beti bezala, Arija andreak PNVren esanetara jarraitzen du eta EH Bildurekin batera ezer ez bozkatzearen jokabide maltzurrari eusten dio. PNVri alfonbra gorria jarriz nahi duten guztia egiteko. 

Beraz, bozketa garaian berdinketa suertatu zen, testuak EH Bilduko 6 zinegotzien aldeko botoa, PNVko 6en kontrakoa eta PSEren ordezkari bakarraren abstentzioarekin. Berdinketa kasuetan Maite Izagirre alkateak du azken hitza, eta noski, bere botoa erabili zuen testua bertan behera uzteko.

6. EH Bilduren mozioa, espainiar estatuko Aurrekontu Egonkortasunaren legea indargabetzea eskatuz

EH Bilduren iniziatiba berri honen bidez, Amasa Villabonako Udalbatzak PPren gobernuak 2012. urtean onartutako legea indargabetzea eskatzea zen helburua eta oraingoan alderdi guztien arteko adostasuna lortu zen, mozioa aho batez onartuz. Hau da Udalbatzak onartutako mozioaren edukia:

AURREKONTU-EGONKORTASUNARI BURUZKO LEGEA INDARGABETZEA ETA UDALEN TOKIKO AUTONOMIAREN ERREIBINDIKAZIOA

MOZIOA

1 - Amasa Villabonako Udalak ez du onartzen Madrilgo Gobernuak 2012ko apirilaren 12an onartu eta aplikatu zuen Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzko apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoaren edukia.

2 -Amasa Villabonako Udalak Gobernuari eskatzen dio Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzko Legea indargabetzeko beharrezkoak diren neurriak har ditzala premiaz eta lehenbailehen. Eta bat egiten du Madrilgo Udalarekin eta dozenaka euskal udalekin Estatu Espainolak toki-autonomia urratzen dielako.

3 - Amasa Villabonako Udaleko osoko bilkurak Mariano Rajoyren Gobernuko Ekonomia eta Ogasuneko Ministerioari galdegiten dio Madrileko Udalaren kontuak ikuskatzeari utz diezaiola, uste baitu udalerri horretako Tokiko Gobernuak, ezarritako gehieneko gastua gainditurik, uneoro bete dituela horrelako egoeretan bete beharreko legezko betebeharrak Ministerioak berak ezarritako metodologia jarraituz.

4 -Amasa Villabonako Udaleko osoko bilkurak Ekonomia Ministerioaren diskrezionaltasuna eta desberdintasun tratua salatzen ditu, zuzentzen zaion administrazioaren kolore politikoaren arabera, eta konparaziozko bidegabekerian jausten da antzeko aurrekontu egoeran dauden ehunka udalerriekiko, haien aurka ez baita antzeko neurririk hartu.

6 - Amasa Villabonako Udaleko osoko bilkurak tokiko autonomia errebindikatzen du eta udalen finantza-askatasuna europar tokiko kartak babesten dituen bi oinarrizko printzipio gisa.

7. EH Bilduren mozioa, Villlabonako udalak Gabonen testuinguruan jolas ez sexisten aldeko kanpaina jorratzeko

Mozio honen informazio guztia: http://ehbilduamasavillabona.eus/index.php?option=com_content&view=article&id=490&Itemid=146

PNVko ordezkariek mozioa berandu erregistratu izana leporatu zioten EH Bilduri eta Laborde zinegotziak aurtengo gabonetarako beranduegi izan zitekeen arren, hurrengo urterako baliagarria izango zela erantzun zien. Gai honetan adostasuna bilatu nahian, EH Bilduk malgu jokatzea erabaki zuen eta aurtengo gabonei begira, Udalak kanpaina xume eta erraz bat garatzea proposatu genuen. PNV eta PSEko ordezkariak ados zeudela adierazi zuten eta ondorioz, EH Bilduk mozioa erretiratu eta adostasun hori aktan jasotzeko eskatu zuen, Udal Gobernuak konpromezu hori beteko duen esperantzan.

8. Beste organoan jardueraren jarraipena

Ez zen interbentziorik egon.

9. Erreguak eta Galderak

Fleming ikastetxeko ordezkariek hartu zuten hitza:

Udaleko areto nagusia jendez gainezka zegoen eta hori ez da ohikoa izaten. Fleming herri ikastetxeko guraso andanak udalbatzara agertzeko erabakia hartu zuten eta bertan zen ikastetxeko zuzendaria bera ere. 

Izan ere, Fleming ikastetxeko ordezkari eta gurasoak oso kezkatuta daude bizi duten egoerarekin, eta eskolako funtzionamendu eta mantenimenduan udalak dituen ardurak behar bezala ez betetzea eta finantziazioan diskriminazioa pairatzea leporatzen diote Udal Gobernuari. Hitza hartu zuen gurasoen ordezkaria Ibon Ariznabarreta hezkuntza arloko zinegotziari zuzendu zitzaion eta azken hilabeteetan udalarekin izandako harremanen balorazio bat egin zuen. Guraso honen esanetan, udalak ez du batere jarrera egokia izan beraiekin eta askotan bilerak egiteko eskaeren aurrean erantzunik ere ez ematea leporatu zion Ariznabarreta jeltzaleari. Bestalde, Ariznabarreta jaunak bidalitako e-mail bat ere aipatu zuen, e-mail horretan udaleko hezkuntza arduradunak egin zuen proposamena astakeria hutsa zela salatuz. "Ez dakigu zer dagoen honen atzean, ezjakintasuna edo asmo maltzurrak" adierazi zuen hitza hartu zuen gurasoen ordezkariak.  

Flemingo ordezkariek txosten bat aurkeztu zuten udalean eta txosten horretan mantenimendua eta funtzionamendua behar bezala garatzeko, finantziazioan edota diru-iturrietan eskolak dituen gabeziak azaltzen dira modu oso zehatzean. Flemingo ordezkariek gai honetan udalak azken urteetan egindako gestioa gogor kritikatu zuten.

Hortaz gain, udalean Hezkuntza Batzordea sortzeko proposamena egiten da txostenean, Amasa Villabonako hezkuntza sektoreak eta ondorioz herriak berak dituen zenbait arazo eta erronken aurrean udalak erantzunkizuna duela eta ezin duela beste alde batera begiratu azaldu zuten Flemingo ordezkariek. Herrian bi eskola eredu izateak sortzen dituen bikoiztasunak, matrikulazioetan dauden desorekak, etorkinen integrazioaren problematikak, haur eskolako zenbait arazo... aipatu zituzten eta gai hauek jorratzeko Hezkuntza Batzorde baten beharra aldarrikatu zuten.

Betalde, Fleming eskolako eraikina Arratzainen, herritik aparte izateak sortzen dituen arazoak ere jarri zituzten mahai gainean. Nabarmena da eskola Arratzainen izateak zenbait traba eta arazo dakartzala berarekin eta haurrek eskolara igotzeko dituzten bi bideen egoera kaxkarra ere mahai gaineratu zuten. Honen harira, 2014an EH Bilduren udal gobernuak egindako txostena hor zegoela gogoratu zuten, txosten horretan hainbat proposamen jaso zirela gogoratuz. 

Ariznabarreta zinegotziaren erantzuna:

Hezkuntza zinegotziak azalpenak emateko ahalegina egin zuen eta behin eta berriro errepikatu zuen udalak ez duela nahikoa dirurik mahai gainean jarritako arazoak konpontzeko. Udalak duen aurrekontu eskasa jarri zuen aitzakia gisa eta azken hilabeteetan hainbat obra egiteko asmoarekin urratsak eman dituztela ere azaldu zuen. Araznabarretaren hitzek ordea, ez zuten inor konbentzitu eta udalbatzako ikusleen aulkietatik behin baino gehiagotan leporatu zitzaion, falta dena ez dela dirua, borondatea baizik. Ariznabarretak lehentasunak definitzeko eskatu zien Fleming eskolako ordezkariei eta dirua eskolako obra batean gastatu behar bazen, diru hori aurrekontuko zein beste diru partidatik kendu behar zen proposatzeko ere eskatu zien, Udal Gobernuak egin beharreko lana eskolako kideei ezarri nahian edo. Bide batez, Ariznabarretak erasoari ekin zion, aukera hau EH Bilduk aurreko legealdian egindako lana kritikatzeko baliatu nahian. Behin baino gehiagotan bere ardura gainetik kendu nahi izan zuen, bere gabeziak estaltzeko EH Bildu kritikatzeko komodina erabiliz eta azalpenak aurreko udal gobernuari eskatzeko esanaz. Flemingo ordezkariek aipatutako mugikortasunaren gainean 2014an egindako txostena ez zuela ezagutzen ere aipatu zuen, nahiz eta aurreko legealdian Ariznabarreta bera zinegotzia izan. Agian aurreko legealdian, bera oposizioan zegoenean, hilero egiten ziren hezkuntza batzordeetara agertu ere egiten ez zelako ez zuen txosten hori ezagutzen. Amaieran, epe motzean kontu hauek jorratzeko bilera bat egitea proposatu zuen Ariznabarretak eta bilera hori asteazkenean 13:30etan egitea adostu zen.  

EH Bilduren irakurketa:

Gure ustez, Fleming eskolako ordezkariek motibo ugari dituzte kezkatuta egoteko, gu ere arduratuta gaude gure herriko eskola publikoa pairatzen ari den egoerarekin eta erabat babesten ditugu, eta guztiz ados gaude udaleko elderdioi aurkeztutako txostenean eskolako gurasoek eta zuzendaritzak egiten dituzten planteamenduekin. Beste behin, hezkuntza alorrean ere, PNVk erakutsi duen gobernatzeko gaitasun eza ageri-agerian gelditu da.

Flemingo ordezkariek hezkuntza batzorde bat sortzea proposatu zuten, eta gu ados gaude horrekin baina esan beharra dago udalak dagoeneko baduela hezkuntza gaiak jorratzeko batzorde bat (Gazteria, Hezkuntza eta Kirola Udal Batzordea) eta Ariznabarreta jauna dela batzordeburua edo arduradun politikoa. Kontua da PNVko Udal Gobernuak eta Ariznabarreta jaunak batzorde hori paralizatuta eduki dutela, apenas bileraik egin gabe eta bildu den apurretan esklusiboki kirol gaiak jorratu direla, hezkuntzaz hitz egiteari muzin eginez. Kontua da hau ez dela salbusepen bat, PNVren gobernatzeko estiloa baizik, nabarmena da ez dutela inolako borondaterik izan herriaren alde gogor lan egiteko eta azken bi urte terdian euskara eta kultura batzordeak ere paralisira eraman dituztela, parte hartze batzordea 2015. urtetik bildu gabe dagoela eta Ingurumen batzordea desagertarazi egin dutela ikusi dugu. Nahiko adibide garbiak dira PNVko ordezkariek udal honetan lan egiteko erakutsi duten borondate eskasa ikustaratzeko.

Gaiari helduz, nabarmena da PNVk arazo bat daukala hezkuntza publikoarekin, bai nazio mailan eta baita gure herrian ere. EH Bildutik ordea, gure prestutasuna adierazi nahi dugu Fleming ikastetxeko zuzendaritzarekin eta gurasoekin elkatu, mahai gainean jarri dituzten arazoei irtenbideak bilatu eta ondoren udalean irtenbide horiek martxan jar daitezen ahalegin guztiak egiteko. Ez gara "Hezkuntza arloko" arazo partzialei buruz ari, esku hartean ditugunak herri osoari eta Amasa Villabonaren etorkizunari zuzen zuenean eragiten dien gai garrantzitsuak dira. Horrenbestez, etorkizunerako herri proiektua duen Udal arduratsu batentzat, lehentasunezko gaia izan behar luke. Zer nolako hezkuntza behar du Amasa Villabonak etorkizunerako? nola konpondu daitezke herrian bi eskola eredu izateak (itunpeko Ikastola eta eskola publikoa) dakartzan arazo edo trabak? Zer egin dezakegu Udaletik Hezkuntzako eragileekin elkarlanean, etorkinen integrazio egoki bat lortzeko? eta beste hainbat galderari erantzunak topatzea, ez da nolanahiko erronka. Guk ez ditugu gure ardura edo erantzunkizunak gainetik kenduko eta herritarren ordezkariak garen heinean, prest eta gogotsu gaude zeregin honetan ere buru belarri lan egiteko. 

 

      

 

Pasa den astean, Villabonako udalak katuei janaria ematearekin lotutako ohar bat argitaratzea eta Amasako plaza inguruko hainbat paretean itsastea erabaki zuen. Amasako herritar talde batek segituan jakinarazi zion EH Bilduri ohar horretako euskarazko testuak akats ortografiko eta gramatikal handiak zituela, eta normala denez hori onartezina eta lotsagarria zela salatu zuten.

Gai honi erantzuteko, EH Bildutik ohar hau argitaratu eta zabaltzea erabaki du:

Udalaren oharra Amasako paretetan. Onartezina.

Udalaren oharra jasotzen duen kartel bat ikusi dugu Amasan. Herritar sumindu batek gainean "Zer da hau! Amasan euskeraz! Erderaz pentsatzen baduzue, gutxienez itzultzen ikasi!" margotu du boligrafo batez. Erabat onartezina da udalak ohar bat (edo edozein testu ofizial) horrelako euskara traketsean, ortografia akats eta guzti, argitaratzea. Gainera ez da lehen aldia hauxe bera gertatu dela, urtarrilean ere euskaraz penagarri idatzitako Bando bat kaleratu baitzen. Zertarako ditu udalak euskara eta itzulpen zerbitzuak? ez erabiltzeko? PNVren alkatetzak testuak euskaraz sortzeko gaitasunik ez badu, gutxienez itzulpen egokiak egin ditzala eskatzen dugu. Badirudi udal gobernu honek ez duela udalak bere garaian onartutako euskararen erabilera plana betetzeko inolako asmorik, plan horrek bando, ohar eta jakinarazpenetan euskarari lehentasuna ematea (izkien tamainan eta lodieran) eta bandoak euskara hutsez ere kaleratzeko neurriak hartzea jasotzen zuen.

EH Bildutik gure kexa formala bideratuko dugu udaleko euskara batzordera, batzordea noizbait biltzen bada behintzat.     

 

Aipatutako oharraren eta urtarrilako bandoaren ARGAZKIAK:

IMG 20170623 WA0006

 

BANDO LOTSAGARRIA2

 

Amasa Villabonako EH Bilduko Udal-Taldeak ekimen berri bat abiatu du aste honetan; Udalen autonomiari eta udalek dituzten konpetentziei kalte izugarria egiten dien "Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzko Lege Organikoa" salatzea, Espainiar Gobernuari legea indargabetzeko eskaera ofiziala egitea, eta guztiz bidegabea den lege honen ondorioak pairatu dituzten udalei elkartasuna adieraztea, dira EH Bilduren iniziatiba honen helburu nagusiak. Horretarako, pasa den asteartean, abenduak 5, udaleko idazkaritzan Mozio bat aurkeztu zuten gure zinegotziek, datorren abenduaren 18an izango den udaleko Osoko Bilkuran aurkeztu, eztabaidatu eta bozkatua izan dadin. 

Gure ustez, garrantzitsua da Amasa Villabonako udala ere, Madrilgo gobernutik PPk inposatu digun lege honen aurka, argi eta garbi eta ofizialki posizionatzea. Lege hau guztiz murriztailea eta neoliberala da, herritarren ongizatearen eta udalerriek dituzten beharren gainetik jartzen baitu defizit sakrosantua.

Hau da Amasa Villabonako EH Bilduko udal-taldeak aurkeztu duen Mozioaren eduki osoa:

AURREKONTU-EGONKORTASUNARI BURUZKO LEGEA INDARGABETZEA

Aurrekontu Egonkortasunari buruzko Legearen aplikazioa eta haren garapenak ezartzen dituen mugak Tokiko Erakundeen, beren eskumenen eta erakunde horiek izatearen aurkako zuzeneko erasoak dira eta udalgintzari oso kolpe gogorra eragiten diote. Lege horrek izaera bir-zentralizatzaile nabarmena du, herritarren zerbitzura dauden administrazioen funtzionamendua murriztu eta mugatu egiten du neurri handi batean, eta udal asko eskuak lotuta eta herritarren premia larrienei erantzuteko ahalmenik gabe geratzen dira.

Lege horren aplikazioa guztiz desberdina da toki-korporazioek erregistratzeko garaian jasotzen duten tratuari dagokionez; izan ere, toki-korporazioek beti aurrekontu-orekan aurkeztu behar dute, baina autonomia-erkidegoetako eta estatuko administrazioei defizit fiskalak aurkeztea ahalbidetzen zaie, eta, beraz, jarduteko marjina handiagoa dute. Azken batean, Lege horrek ezarritako eta Lege horretatik eratorritako betebeharrek egiaztatzen dute Toki Erakundeak, herritarrengandik hurbilen dauden erakundeak izanik, Estatu Espainolaren egiturazko krisi-egoera ordaintzen ari direla sistema publikoaren kaltetan eta finantza-sektorearen eta eliteen interesen mesedetan argi eta garbi.

Hortaz, bir-zentralizazio politiken eta muturreko herstura ekonomikoko politiketatik eratorritako murrizketa sistematikoen aurrean, ezinbestekoa da, alde batetik, arau-autonomia eta arau-ahalmen handiagoa ematea udalei, eta, bestetik, udalak ez behartzea kutxan superabitak metatzera inbertitzeko gaitasunik izan gabe, edo superabit horiek zorra amortizatzeko erabiltzera behartzea. Toki Erakundeek gizarte-kohesioa bermatzeko, tokiko produkzio-sarea sendotzeko, langabezia murriztuko duen ekonomia-jarduera sortzeko eta okerren igarotzen ari direnei laguntzeko behar baitituzte baliabide horiek.

Europako herrialde guztietan aldaketa instituzionalak, eta, batez ere, gobernuaren toki-mailari dagozkionak toki-autonomia indartzera bideratuta daude; aitzitik, Aurrekontu Egonkortasunari buruzko Legea kontrako norabidean bideratuta dago.

Adierazitako guztiagatik, Amasa Villabonako Udalak honako hau erabaki du:

1.- Amasa Villabonako Udalak ez du onartzen Madrilgo Gobernuak 2012ko apirilaren 12an onartu eta aplikatu zuen Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzko apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoaren edukia.

2.- Amasa Villabonako Udalak, espainiar Gobernuari Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzko Legea indargabetzeko beharrezkoak diren neurriak har ditzala eskatzen dio, premiaz eta lehenbailehen. Gure udalak bat egiten du eta elkartasuna adierazten die Madrilgo udalari eta baita espainiar Estatuak toki-autonomia urratu dien Hego Euskal Herriko udalei ere.


Amasa Villabonan, 2017ko abenduaren 5ean

  

Pasa den astean Villabonako udalak Amasa magalean kokatuta dagoen baratze ekologikoen parkearen aurkezpen publikoa egin zuen. Udaleko ordezkari politiko gisa, bertan izan ziren Maite Izagirre alkatea eta Eneko Urdangarin PNVko zinegotzia, besteak beste, Mikel Insausti Kutxa Ekoguneko zuzendaria eta Alaitz Bilbao Villabonako udaleko ingurumen teknikariarekin batera. Aurkezpen publiko horretan baratze parkearen ezaugarri nagusiak azaldu ziren bertaratutako komunikabideen aurrean.

ALKATE LOTSABAKOA

Baratze parkearen aurkezpeneko irudia. Iturria: ataria.eus

Ereindako produktuak norberaren kontsumorako izango dira, «ez diegu baserritarrei konpetentzia egin nahi», esan zuen Insaustik. Lursailetan lanean dauden baserritar berriek jaso dute jada, ekologikoan lan egiteko ikastaroa eta hilero Furgobaratza joango zaie. «Baratze Parke Sareko teknikaria joango da laguntzera eta bertan hazi zein landare ekologikoak erosi ahal izango dira», nabarmendu zuen. Lurraren analisiak urtero egingo dituztela ere esan zuen, «lurraren kalitatea neurtuko dugu, ongarriek kalitatea moldatu ez dutela bermatzeko». Lanerako erabiliko dute konposta Gipuzkoako Hondakin Kontsortziotik eramango dutela ere esan zuen: «Gipuzkoan bertan badugu konpost bikaina, eta hori erabiliko dugu». Maite Izagirre alkateak erabiltzaileek biltegi eta aldagela gisa erabiltzeko etxola bat eta uraskak zein auzokonposta egiteko gunea dutela esan zuen.


Amasa Villabonako EH Bildutik proiektu honen inguruan izandako gorabeheren irakurketa labur bat plazaratu nahi dugu:

Lehenik eta behin, benetan pozten gara behingoz hainbat herritar baratzeak lantzen ari direlako eta baratze parkea martxan dagoelako. Izan ere, gogorarazi nahi dugu egitasmo hau pasa den legealdian EH Bilduko udal gobernuak abiatu zuela eta 2015eko maiatzean gobernu aldaketa eman zenean, proiektua guztiz bideratuta zegoela. Herri baratzak martxan jartzeko egin beharreko lanaren gehiengoa eginda zegoen ordurako eta azken tramiteak soilik falta ziren; herritarrei izena emateko aukera zabaltzea, zerrendak osatzea, zozketa egitea eta lur saila egokitu zaien herritarrekin ikastaroa egitea. Proiektuari jarraipen minimo bat eginda eta ingurumen saileko teknikarien laguntzarekin, hilabete gutxitan egin zitekeen lan hau, eta PNVko udal gobernuak berak ere 2016ko udaberrirako baratzeak martxan izatea aurrikusten zuen. Baina ez dakigu zergatik, egitasmo hau geldirik eta aurrera urratsik eman gabe egon da hilabete luzean eta ia urte terdiko atzerapena pilatu du. EH Bilduko udal taldetik behin baino gehiagotan galdetu genuen egitasmo honen atzerapenaren zergatiari buruz (baita udaleko osoko bilkuran ere) baina erantzun garbirik ez genuen jaso, "arazo teknikoak" omen zeuden.

Gure ustez, "arazo tekniko" horiek PNVren udal gobernuaren lan egiteko borondate falta besterik ez dira. Beste sail batzuetan bezalaxe ingurumen alorrean ere, PNVko zinegotzi eta alkateak ez dute inolako inplikaziorik erakutsi. Duela urtebete inguru udaleko Ingurumen batzordea desagertarazi zuten (hirigintza batzordearen barruan txertatzeko) eta dagoeneko ia ez da ingurumen saileko proiektuei buruz hitz egiten. Gure ustez, udal gobernu honen jarrera nagi eta axolakabearen beste erakusle bat da egitasmo honetan pilatu den atzerapena.

Azkenik, Villabonako udaleko PNVko hautetsien jarrera ere aipatu nahi genuke, baratze parkearen aurkezpen publikoa egin zuten egunean argazkiaren lehen lerroan atera nahi izan zuten, egitasmo hau beraiek egindako lanaren fruitua balitz bezala aurkeztuz, eta udaleko beste alderdiei ezertxo ere jakinarazi gabe. Beste hainbatetan bezala, medaila beraiek jarri zioten beren buruari. Gainera ez zuten proiektuak izandako atzerapenaren inguruko inolako azalpenik eman nahi izan, gertatu ez balitz bezala jokatu zuten. Gure iritziz, PNVren udal gobernuaren propaganda egiteko eta argazkian ateratzeko soilik erabili nahi izan zuten aurkezpen hau eta hori penagarria iruditzen zaigu. 

Pasa den astelehenean Amasa Villabonako udaleko osoko bilkurak Kataluniar Errepublikaren aitortza ofiziala egin zuen. EH Bildu eta EAJ-PNV-k ebazpen bateratua aurkeztu zuten udalbatzan eta gehiengo osoz onartua izan zen, aldeko 12 bozka eta kontrako bakarrarekin (PSEko zinegotzia izan zen aurka bozkatu zuen bakarra eta ez zuen azalpenik eman nahi izan).

Honako hau da udaleko bi alderdi nagusiek adostutako ebazpena:  

KATALUNIAKO ERREPUBLIKA

 

Amasa Villabonako EH Bildutik, EAJ-PNVrekin ebazpen hau adostu eta onartu izana oso positiboki baloratzen dugu eta testu honek jasotzen dituen hainbat elementurekin, erabakitzeko eskubidearekin batez ere, etorkizunean ere adostasunak lantzeko erabateko prestutasuna dugula adieraztzen dugu. Bada garaia Euskal Herria nazioa dela eta erabakitzeko eskubidea duela aitortzen dugunon artean akordioak lortzeko eta hemen ere, inoren zain egon gabe, herri gisa dagokigun eskubide hori errealitate izan dadin aurrera pausuak emateko.

Garrantzitsua iruditzen zaigu gure herriko erakunde nagusia den udalak, urriaren 1eko autodeterminazio erreferendumari eta urriaren 27an Parlament-ak egindako Errepublikaren adierazpenari atxikimendua eta babesa adieraztea eta harro gaude errepublikaren aitortza ofiziala egin duen lehenengoetako erakundea Amasa Villabonako udala izateaz. Espainiar estatuaren errepresio antidemokratiko basatiari aurre egin eta ibilbide oparoa izan dezala opa diogu Kataluniar Errepublikari, laster Nazio Batuen Erakundean munduko beste estatuen artean berdintasunean, elkar ikusiko gara!

Visca la República Catalana!

 

Pasa den otsailaren 20ko udalbatzan jorratu zen Gurea zinea erabiltzeko udalaren eta Jesusen Bihotza parrokiaren arteko kontratuaren gaia. Ezadostasuna eta eztabaida izan zen alokairu kontratu berria babestu zuten PNV eta PSOE alderdien eta aukako bozka eman zuen EH Bildu koalizioko ordezkarien artean.

Gogoan izan behar da 1991. urtetik, azken 25 urteetan, Gurea zinea udalari doan uzteko kontratua egon dela indarrean. Oraingoan ordea, PNVko udal gobernuak Jesusen Bihotza parrokiari 15 urtean zehar urtean 1.500 euroko alokairua ordaintzea erabaki du eta azpimarratzekoa da era berean 2017ko aurrekontuetan zinean bertan 54.000 euroko inbertsioa egitea aurreikusten dela.  

Xabat Laborde EH Bilduko zinegotziak azaldu zuen udalbatzan, gai honen inguruan Amasa Villabonako koalizio abertzaleak duen iritzia: 

"Gure udal-taldeak errenta kontratu honen kontra bozkatuko du eta jarraian erabaki hori azaltzen duten argudio ezberdinak azalduko ditut: 

2016ko abenduko udalbatzan, parrokia eta udalaren arteko negoziazioa 3 hilabetez luzatzea erabaki zen. Guk negoziazio horietan aktiboki parte hartu nahi genuela adierazi genuen eta udal gobernutik horretarako arazorik ez zegoela erantzun zitzaigun. Orduz geroztik ez zaigu bilera batera ere gonbidatu eta bapatean akordio bat jarri zaigu mahai gainean. EAJko udal gobernuak beraz, ez du bere hitza bete.

Gure ustez, zinearen erabilerarako udalak parrokiarekin sinatu beharrekoa, erabilerarako doako lagapena edo erdaraz "Cesión de uso" bat izan beharko litzateke. Duela 25 urte sinatutako kontratua bezalaxe.

Egungo egoera duela 25 urtekoaren berdin berdina da. Orduan bezalaxe, oraingoan 2017. urtean, udalak inbertsio garrantzitsu bat egingo du eraikin horretan, 54.000 euroko partida dago aurrekontuetan horretarako. Gogoratu nahi dugu hau, diru publikoa jabetza pribatua duen eraikin batean inbertitzea dela eta horrek eraikinari balio ekonomikoa erantsiko diola.

Udalak mantenu, erabilpen eta kontserbazio gastu guztiak bere gain hartzeaz gain, 54.000 euro inbertituko ditu eraikin honetan, eta gainera alokairua ordaindu behar du? gainera orain arte sekula ordaindu ez denean? EH Bilduko kideon ustez hau gehiegikeria bat da. Gainera, parrokiarekin egin beharreko negoziazio horietan udala bere baldintzak ezartzeko indar posizio batean aurkitzen zen. Zer egingo luke elizak eraikin horrekin, eraikinak erabilera bat izateko eraikinaren iparraldean udalak egindako eta udal jabetzakoak diren espazioak derrigorrezkoak direnean?

Gauza bat da parrokiako ordezkariak negoziazio batean errenta bat eskatzea, (eskubidea du horretarako) eta bestea, udalak besterik gabe ontzat eman eta hori onartzea. Finean, aurkeztu zaigun alokairu kontratu hau, inolako beharrik izan gabe Elizari diru publikoa oparitzea da.
Ikusita orain udal gobernuak onartuko duen kontratu honek ez duela oposizioko alderdi nagusia osatzen dugunon babesik, EH Bildutik udala 15 urtez ez hipotekatzea eta kontratu honek legealdi honen iraupena, hau da, 2019ko maiatzera bitartekoa izan dezan eskatzen dugu.

Udal Gobernuari luzatu nahi diogun galdera oso argia da, zergatik ekartzen diguzue mahai gainera errenta kontratu bat eta ez, erabilerarako lagapena, orain arte izan den bezala? Zergatik onartu duzue hori?
Aipamen berezi bat egin nahi nuke gai honetan Maria Luisa Arija PSOEko ordezkariak izan duen jarreraren inguruan. Elizaren portaeren gaineko diskurtso oso zorrotza entzun genion Arijari kurtura batzordean: IBIa ez duela ordaintzen, diru gose direla, eliza ez dela fidatzekoa... diskurtso gogor hau entzun ondoren, logikoena kontratu honen kontrako bozka ematea litzateke, baina ez! oraingo honetan ere Arija andreak PNVri itsu itsu jarraitzea erabaki du. Aspertuta gaude Maria Luisa Arija andreari diskurtso oso sozialak entzuteaz eta ondoren, sistematikoki EAJk ondo baino hobeto ordezkatzen duen euskal eskubiarekin bozkatzen ikusteaz. Koherentzia falta handiegiak dira,eta gehiago ere esango nuke, jokabide horri hipokresia deitzen zaio, gauza bat esan, eta bestea egin."

EH Bilduren iritzia entzun ondoren, eztabaida piztu zen udalbatzan, PNVko Eneko Urdangarin andoaindarrak eta Mertxe Garmendia lazkaotar zinegotziak alokairu kontratua defendatu zuten, "kontratu oso ona" dela argudiatuta eta 1.500 euro diru gutxi dela esanez. Baina aldi berean ez zuten EH Bilduko ordezkariak egindako galderei erantzun nahi izan. Urdangarinek EH Bilduren jarrera kritikatu zuen eta "demagogia" egitea leporatu zion EH Bilduko Laborderi, pasa den legealdian EH Bilduk ere zinean inbertsioak egin zituela gogorarazi zuen jentzaleak. Maite Izagirre alkatea isilik egon zen eztabaida osoan zehar.

EH Bildutik zinean inbertsioak egitea logikoa eta positiboa ere badela erantzun zitzaien, "zerbitzu publikoa izanik udalak zerbitzuaren kalitatea zaindu behar baitu beti". "Zentzu honetan butakak konpontzeko inbertsio bat egitea ez dugu kritikatzen, kontratua doakoa ez izatea da ulertzen ez duguna". Baina gaia desbideratzea eta kontratuari buruz egindako galderei eta kontratua legealdi honetarako soilik izateari buruz egindako proposamenari erantzunik ez ematea leporatu zien Labordek jeltzaleei.

PSOEko Maria Luisa Arijak ere hitza hartu zuen eta esan zuen horrelako eztabaidarik ez egoteko, parrokiarekin egin beharreko bileretan alderdi guztien ordezkariak egon behar luketela. Udal Gobernuari oposizioarekin ez kontatzea leporatu zion eta gauzak modu traketsean egitea. Hala ere, aldeko bozka emango zuela adierazi zuen, "kontratua ez delako horren txarra ere".

Amaitzeko, bozketa egin zen eta aipatutako alokairu kontratuak PNV eta PSOEren ordezkarien aldeko 7 boto izan zituen, EH Bilduko 6 zinegotziek kontra bozkatu zutelarik. Beraz, gehiengo osoz onartua izan zen.

  

Izena eman Boletinean!

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: