Udala inoiz egin den herritarren parte hartze zuzenaren inguruko ariketa garrantzitsuena martxan jartzen ari den honetan, EAJren ekarpen bakarra komunikabideetan argitaratutako kritikaz jositako oharra izan da. Herri gisa erronka paregabea dugu aurrean eta EAJk guztia lokaztu eta desitxuratu nahi izatea, tamalgarria iruditzen zaigu. Bakoitzak ikusiko du zein den herri honi egin nahi dion ekarpena, baina gu ez gara joko horretan sartuko, gure indar eta gogo guztiak herri galdeketa prozesua ondo garatzera eta herritarren ekarpenak biltzera bideratu nahi ditugu eta.

Jeltzaleek zabaldutako oharrean, besteak beste, udalak egindako batzar irekietara herriko elkarte batzuk ez gonbidatu izana salatzen da eta jarraian, alderdi politikoak ere ez gonbidatzea leporatzen zaio udal gobernuari.

Honakoak gezurrak direla salatu beharrean aurkitzen gara. Parte hartze prozesua azaltzeko egindako bi batzar irekietarako gonbidapena guztiei helarazteko, udalean dagoen herriko elkarteen zerrenda erabili da. Tartean daude EAJk aipatzen dituen hiru elkarteetatik bi. Egia da, Odol Emaileen elkarteari ez zitzaiola mezua bidali, ez baitaude inskribatuak zerrenda horretan. Bestalde, udaleko parte hartze batzordeko partaide diren EAJ eta PSEko ordezkariei ere mezua igorri zitzaien batzar irekian parte hartzeko gonbidapena eginez eta dokumentazioa bidaliz. Gainera, batzar hauetako deialdiaren berri eman zen udal web orrian, sare sozialetan eta eskualdeko komunikabideetan. Udal ordezkari izanik norberaren e-maila, udaleko web orria edota komunikabideak begiratu ere egiten ez badituzte, ez da gure ardura, eta ordezkari hauen interes falta kezkagarria geratzen da agerian.

Aipatzekoa da prozesu hau lantzeko egin zen herritarren parte hartze batzordeko bileran EAJko ordezkariari telefonoz deitu behar izan zitzaiola ez zelako bilerara agertzen, bere erantzuna ahaztu egin zitzaiola izan zela eta pixka bat itxoiteko etorri arte. Nola ez, itxaron egin genion, prozesu honetan denok beharrezkoak garelako.

EAJri informazioa kontrastatu dezala eskatu nahi genioke eta ez ditzala herriko elkarteak oposizioa egiteko arma politiko moduan erabili.

EAJren oharrean hau irakurri dugu: "Alkatetzak ez ofizialki adierazten du 2 edo 3 proposamen baino ez direla sartuko". Baieztapen honek zur eta lur utzi gaitu, EAJko norbaiten imajinazioak asmatutakoa baita. Noiz esan ditu EH Bilduko zinegotzi batek edo alkateak hitz horiek? Zertara dator asmakizun hau? Parte hartze prozesuaren garapenak berak erakutsiko du hori ez dela egia.

"Bilduk dagoeneko iragarri du prentsan herritarren proposamen horietako baten xedea: Larreako parke estalia... herritarrek erabaki baino lehen udal gobernuak erabaki!" dio EAJk.

Azal dezagun gaia: Larreako parkea estaltzearena EH Bilduren udal programako proiektu nagusietako bat zen. Beraz, hauteskundeen ondoren udal gobernua eskuratuta, proiektua gauzatzea (jendeari emandako hitza betetzea) bidezkoa dela ulertzen dugu. Galdeketa batek sinesgarritasuna izan dezan, aurretik egindako galdeketen emaitzak errespetatu eta bete egin behar direla uste dugu.

Jeltzaleen oharrean Beatriz Unzue batzarrean egon ez izana salatzen da. Alkatea une horretan Tolosaldea Garatzen erakundearen batzarrean zegoen gure udalaren ordezkari gisa lan egiten. Galdetzea besterik ez zuten, publikoki alkateari kritika merke hori egin baino lehen.

EAJren oposizioa egiteko modu honek elkarlanerako aukerak mugatzera eta ezer onik ez dakarren etengabeko tirabira zein liskarrera garamatza, herritarren aurrean ikuskizun penagarria eskainiz. Soluzioak eskaini beharrean, arazo sortzaile izatea, tristea litzateke.

EH Bildutik jarrera hau alde batera uztera gonbidatu nahi ditugu udalean bidelagun ditugun EAJko kideak. Udal gobernuko jardunean zer hobetu asko dugu, kritika egitea normala eta zilegi da, baina ez dugu jarrera eraikitzailea duen oposizioa ikusten eta horrek ez du laguntzen herritarrentzat lan hobea egiten. Oraingoz, zoritxarrez, horma zurrun, itxi eta erasokor batekin egin dugu topo, oraindik batzuk udal hauteskundeen emaitzak barneratu ezinik dabiltzala erakusten duen horma.


EN CASTELLANO:

En respuesta a las críticas del PNV de Villabona

En el momento en que el Ayuntamiento está poniendo en marcha el ejercicio más importante de participación ciudadana directa que se ha hecho nunca, la única aportación del PNV ha sido una nota plagada de críticas publicada en los medios de comunicación. Como pueblo afrontamos un reto importante e ilusionante y el hecho de que el PNV quiera embarrar e intentar desfigurarlo, resulta lamentable. Cada cual verá cuál es la aportación que quiere hacer a este pueblo, pero nosotras queremos dedicar todas nuestras fuerzas y ganas al buen desarrollo del proceso de participación y consulta popular.

En la nota difundida por los jeltzales se denuncia, entre otras cosas, la no invitación de algunas asociaciones a las asambleas abiertas celebradas por el ayuntamiento y a continuación se acusa al gobierno municipal de tampoco invitar a ningún partido político.

Tenemos que denunciar que esto es falso. Para hacer llegar la invitación de las dos asambleas abiertas celebradas para explicar el proceso participativo, se ha utilizado el listado de asociaciones locales que existe en el Ayuntamiento. Ahí se encuentran dos de las tres asociaciones a las que se refiere el PNV. Es cierto que no se envió el mensaje a la Asociación de Donantes de Sangre porque no están inscritos en esa lista. Por otra parte, también se envió un mensaje a los representantes de PNV y PSE que participan en la comisión de participación, invitándolas a participar en la asamblea abierta y se les envió toda la documentación. Además, se informó de la convocatoria en la página web municipal, en las redes sociales y en los medios de comunicación de la comarca. Si como representantes municipales no revisan ni su propio e-mail, ni la página web municipal, ni los medios de comunicación, no es nuestra responsabilidad, y queda en evidencia su preocupante falta de interés como representantes políticos.

Cabe señalar que en la reunión de la comisión de participación ciudadana que se celebró para tratar este proceso, se tuvo que llamar por teléfono a la representante del PNV porque no acudía a la reunión, su respuesta fue que se le había olvidado y que esperásemos un poco. Cómo no, la esperamos, porque en este proceso todas somos necesarias.

Quisiéramos pedir al PNV que contraste la información y que no intente utilizar a las asociaciones del pueblo como arma política para hacer oposición.

En la nota del PNV leemos lo siguiente "la Alcaldía declara no oficialmente que sólo se incluirán 2 o 3 propuestas". Esta afirmación nos ha dejado perplejos porque simplemente es una invención. ¿Cuándo ha dicho eso un concejal de EH Bildu o la alcaldesa? ¿A qué viene este invento? El propio desarrollo del proceso participativo demostrará que no es cierto.

"Bildu ya ha anunciado en la prensa el objeto de una de esas propuestas ciudadanas: el parque cubierto de Larrea... ¡antes de que los ciudadanos decide el gobierno municipal!" Afirma y critica el PNV.

Expliquemos el tema: el de cubrir el parque de Larrea era uno de los principales proyectos recogidos en programa municipal de EH Bildu. Por lo tanto, una vez obtenido el gobierno municipal, entendemos que es justo llevar a cabo el proyecto, cumpliendo con la palabra dada a la gente. Para que una consulta tenga credibilidad, creemos que los resultados de las consultas previas deben ser respetados y cumplidos.

El PNV denuncia la ausencia de Beatriz Unzue en la asamblea pública. La alcaldesa estaba en ese momento en una reunión de Tolosaldea Garatzen trabajando en representación de nuestro ayuntamiento. Sólo tenían que preguntar, antes de hacer públicamente esa crítica tan barata y fuera de lugar.

Esta forma de hacer oposición del PNV, nos conduce, muy a nuestro pesar, a limitar las posibilidades de colaboración y a un continuo enfrentamiento y rifirrafe que no aporta nada bueno, ofreciendo un espectáculo lamentable ante la ciudadanía.

Desde EH Bildu queremos invitar a los concejales del PNV que nos acompañan en el ayuntamiento, a abandonar esta postura. Tenemos mucho que mejorar en la actuación del gobierno, criticar es totalmente normal y legítimo, pero no vemos una oposición con una actitud constructiva y eso no ayuda a hacer un trabajo mejor para la gente de Amasa-Villabona. De momento, por desgracia, nos hemos topado con un muro rígido, cerrado y agresivo que demuestra que todavía a algunos les cuesta más de lo debido asimilar los resultados de las últimas elecciones municipales.