Sararar Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) sortu zenetik 42 urte bete direnean, astelehen honetan izandako Amasa Villabonako udalbatzak, PNV eta EH Bilduk aurkeztutako mozioa onartu du. Bi alderdiek Saharar Errepublika aitortu eta Frente Polisarioari soilik onartzen diogu herri honen ordezkaritza zilegi bakarra, era berean Autodeterminazio eskubidea eta erreferenduma babestu ditugu. PSEko ordezkariak abstentziora jo zuen, udalbatzan inolako azalpenik eman gabe. 

Hau da Amasa Villabonako PNV eta EH Bilduk modu bateratuan aurkeztu eta onartutako mozioaren edukia:

SEADen 42. URTEURRENARI BURUZKO ERAKUNDE-ADIERAZPENA

Egun gutxi barru, Saharar Herriak Saharar Estatuaren (SEAD) urteurrena ospatuko du. Hain zuzen ere, 42 urte beteko dira estatua eratzeko eta eraikitzeko faseak arrakastaz gainditu eta herriak askatasuna eta erabateko subiranotasuna lortu zuenetik.

Berrogeita bi urte hauetan, Saharar Herriak bere identitate nazionala finkatzea lortu du, ahaleginari eta batasun nazionalari esker. Saharar guztiak harro egoteko moduan daude, euren erakundeek egoki funtzionatzen baitute erbestearen baldintza gogorrak eta baliabide-falta gorabehera.
Saharar Herria inoiz baino lotuago dago autodeterminaziorako eta independentziarako eskubide legitimoei, eta Marokoren aurka borrokan jarraituko du, potentzia okupatzaile hori baita Mendebaldeko Saharako errepresioaren eta baliabide naturalen espoliazioaren erantzule. 

Hori horrela, Europako Auzitegiak aurki epai bat emango du eta ziur asko legez kanpokotzat joko du EBk Marokorekin indarrean duen arrantza-akordioa, zeinaren bidez onura jasotzen baitu Europako arrantza-sektoreak eta, batik bat, Espainiakoak. Erabaki horrek ondorioak izango ditu: alde batetik, justiziak baliorik gabe utzi ahal izango du sinatutako eta berretsitako tratatu bat, Nazio Batuen dotrinan oinarritutako irizpideak alegatuz; eta, bestetik, Fronte Polisarioarentzat izugarrizko garaipen politikoa izango da.

Horregatik guztiagatik,

ESKATZEN DUGU Nazio Batuek gehiago luzatu gabe eman diezaiotela behin betiko eta bidezko irtenbidea gatazka honi. Horretarako, Saharar Herriak autodeterminaziorako eskubidea baliatu beharko du erreferendum libre eta gardena eginez, amaitzeko dagoen deskolonizazio-prozesuari buru emateko.

BERRESTEN DUGU Fronte Polisarioa dela Saharar Herriaren ordezkari bakar eta legitimoa.

EXIJITZEN DUGU Marokok berehala aska ditzala preso politiko eta kontzientzia-preso saharar guztiak, eta geldiaraz ditzala espetxeetan eta Mendebaldeko Saharako lurralde okupatuetan gertatzen diren giza eskubideen urraketak.

ESKATZEN DUGU Mendebaldeko Saharan Erreferenduma Antolatzeko Nazio Batuen Misioak (MINURSO) lan handiagoa egin dezala giza eskubideak kontrolatzen eta zaintzen Mendebaldeko Saharako lurralde okupatuetan.

ESKATZEN DUGU Espainiako Gobernuak estatus diplomatikoa eman diezaiola Fronte Polisarioak Espainian duen ordezkariari, Saharar Herriaren ordezkari bakar eta legitimo gisa; aitor dezala Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa; eta beharrezko egitasmo politikoak abiaraz ditzala, Mendebaldeko Sahararako Nazio Batuen Bake Planean oinarrituta behin betiko eta bidezko irtenbidea lortzeko.

SALATZEN DUGU Marokoko Gobernuak Mendebaldeko Saharako baliabide naturalak espoliatzen dituela.

ESKATZEN DUGU Mendebaldeko Saharan diharduten enpresek errespeta ditzatela, alde batetik, baliabide naturalen gaineko etengabeko subiranotasuna eta, bestetik, lurralde okupatu bateko baliabide naturalen esplotazioari aplikatu behar zaizkion nazioarteko zuzenbide humanitarioaren arauak.

GOGORARAZTEN DUGU Marokok ez duela inolako subiranotasunik Mendebaldeko Sahararen gainean eta EBk ezin duela Marokorekin akordiorik sinatu Fronte POLISARIOAren baimenik gabe. Gainera, EB behartuta dago printzipio horren eta arau horien urraketak sortzen duen legez kontrako egoera oro salatzera.

IRAGARTZEN DUGU SEAD aldarrikatu zeneko 42. urteurrenaren harira euskal erakunde eta elkarteetako ordezkariak Tindufeko errefuxiatuen kanpalekuetara joango direla Saharar Herriaren borroka justuaren aldeko konpromisoari eusteko.


Mocion prentada por los grupos políticos EH Bildu y EAJ-PNV de Amasa-Villabona

DECLARACION INSTITUCIONAL 42 ANIVERSARIO DE LA RASD

Dentro de pocos días el Pueblo Saharaui conmemorará el Cuadragésimo Segundo Aniversario de la creación del Estado Saharaui (RASD), después de haber logrado superar con éxito las fases de su fundación y edificación hacia la liberación y la plena soberanía.
En estos cuarenta y dos años el Pueblo Saharaui ha logrado consolidar una identidad nacional propia gracias a los sacrificios y a la unidad nacional; cada saharaui debe sentirse orgulloso del funcionamiento de sus instituciones nacionales a pesar de las duras condiciones del exilo yde la falta de recursos.
El Pueblo Saharaui está más que nunca apegado a sus legítimos derechos a la autodeterminación y a la independencia y continuará la lucha contra Marruecos, potencia ocupante, responsable de la represión y el expolio de los recursos naturales del Sahara Occidental.
En este contexto, el Tribunal Europeo de Justicia está próximo a emitir una sentencia en la que probablemente declarará ilegal el acuerdo de pesca que la UE mantiene vigente con Marruecos y del que se beneficia el sector pesquero europeo pero, sobre todo,el español.
Las consecuencias que se derivan de esa decisión suponen: por un lado, que la justicia pueda anular un tratado firmado y ratificado alegando criterios basados en la doctrina de Naciones Unidas; y, por otro, una gran victoria política del Frente Polisario.

Por todo ello,

INSTAMOS a Naciones Unidas a que promueva sin más dilación la solución justa y definitivade este conflicto, que pasa por elejercicio del derecho de autodeterminación del Pueblo Saharauimediante la celebración de un referéndum libre y transparente como culminación del proceso de descolonización inacabado.

REAFIRMAMOS que el Frente Polisario es el único y legítimo representante del Pueblo Saharaui,

EXIGIMOSa Marruecos que lleve a cabo la inmediata liberación de todos los presos políticos y de conciencia saharauis, y cese las violaciones de los derechos humanos en sus prisiones y en los territorios ocupados del Sahara Occidental,

SOLICITAMOS que la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental (MINURSO) amplíe sus funciones y cometidos en elcontrol y seguimiento de losDerechos Humanos en los territorios ocupados del Sahara Occidental,

SOLICITAMOS al Gobierno Español que otorgue un estatus diplomático a la representación del Frente Polisario en España, como único y legítimo representante del Pueblo Saharaui;que reconozca la República Árabe Saharaui Democráticay que promueva las iniciativas políticas necesarias para lograr una solución justa y definitiva sobre la base del cumplimiento del Plan de Paz de las Naciones Unidas para el Sahara Occidental.

DENUNCIAMOS el expolio de los recursos naturales del Sahara Occidental por parte del Gobierno de Marruecos.

SOLICITAMOS a las empresas que operan en el Sahara Occidentalque respetenel derecho de soberanía permanente sobre los recursos naturales y las reglas del derecho internacional humanitario aplicables a la explotación de recursos naturales de un territorio ocupado.

RECORDAMOSque Marruecos no ostenta en ningún caso la soberanía sobre el Sahara Occidental y la UE no puede firmar ningún acuerdo con Marruecos sin el consentimiento del Frente POLISARIO. Además, la UE está obligada a denunciar toda situación ilícita que se desprenda de la violación de este principio y estas reglas.

ANUNCIAMOS que con motivo del 42 aniversario de la proclamación de la RASD representantes de las distintas instituciones y entidades vascas viajarán a los campamentos de población refugiada en Tinduf para renovar su compromiso con la justa lucha del Pueblo Saharaui.

Esta declaración se enviará a las siguientes direcciones:

a) CASA REAL ESPAÑOLA
Palacio de la Zarzuela. Carretera del Pardo s/n. 28071 Madrid
b) PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ESPAÑA
La Moncloa. Avda. Puerta de Hierro, s/n. 28071 Madrid
c) MINISTERIO ESPAÑOL DE ASUNTOS EXTERIORES
Plaza de la Provincia, 1. 28012 Madrid
d) COMISIÓN EUROPEA
Federica Mogherini
Alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad
Rue de la Loi.Wetstraat 170. B-1049 Bruxelles/Brussel. Belgique/België
e) DELEGACIÓN FRENTE POLISARIO EN EUSKADI
Pintor Jesús Apellániz, 9 - 01008 Vitoria-Gasteiz